Naar jaarlijkse gewoonte combineert VZW Vitale Rassen het zaadschoningsmoment op het ILVO met een verdiepend moment, een studiedag. Vorige jaren keken ze naar de bredere maatschappelijke beweging en de zaden als commons. "Dit jaar kijken we naar het landbouwsysteem achter de veredeling. We hopen op jullie participatie zodat we met zijn allen die dag een stap vooruit kunnen zetten in concrete tools terug verworteld bij de basis: het landbouwbedrijf, de bodem en de zorg en aandacht van de boeren en tuinders", aldus Greet Lambrecht van VZW Vitale Rassen. 

Dagprogramma

9h30              Koffie en thee staan klaar
10h00            Opening van de dag - Greet Lambrecht (Akelei)
10h15            ‘Biologische veredeling, in breed perspectief op weg naar duurzaamheid’ door onderzoeker Edwin Nuijten (Louis Bolk Instituut NL en bestuurslid Stichting Zaadgoed NL)
11h00            ‘Het granen-netwerk Pajottenland’ als praktische case door agro-ecoloog Lucas Van den Abeele
11h35            De VZW Vitale rassen stelt zich voor
12h00           Broodjesmaaltijd
13h15           We gaan samen aan de slag om het thema te verdiepen en te onderbouwen onder de deskundige leiding van Willy Douma (Hivos NL)
14h30           Afronding van de dag

Voor meer informatie en inschrijven: 

Greet Lambrecht
akelei.jd@skynet.be