Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Nieuwe organisatie Wij.land bouwt aan natuurinclusieve landbouw

Met ingang van september 2018 is de Nederlandse natuurinclusieve landbouwbeweging een speler rijker: stichting Wij.land. Deze stichting ontwikkelt en test samen met boeren en natuurorganisaties oplossingen in het landschap die bijdragen aan de transitie van landbouw- en voedselsystemen. Wij.land komt voort uit Commonland, een in Nederland gevestigde internationaal opererende organisatie die werkt aan duurzaam landschapsherstel volgens het door hen ontwikkelde 4 returns model. Hiermee wordt gestreefd naar meervoudige opbrengsten: sociale winst, winst voor natuur, economische winst en inspiratie. 

In de veenweidegebieden tussen Amsterdam en Utrecht, is door Commonland in 2016 een project opgestart dat aantoont dat de trend van bodemuitputting en verlies van natuur gekeerd kan worden om zo het landschap weer gezond te maken. Na twee jaar van testen van allerlei innovatieve oplossingen op het gebied van bodembiologie, circulariteit en de teelt van nieuwe gewassen is de projectorganisatie verzelfstandigd onder de naam Wij.land.

Wij.land wil beweging creëren naar een veerkrachtig landschap, waarin boeren goede toekomstperspectieven hebben en waarin gezond voedsel wordt geproduceerd. Wij.land helpt bij het realiseren van idee tot pilot, en van bedrijfstransitie naar opschaling in het landschap. Dat doet ze samen met boeren, natuurorganisaties, ondernemers, kennisinstellingen en vele anderen.

Inmiddels werkt Wij.land met ruim 20 boeren samen op het gebied van bodemleven stimuleren; lopen er diverse experimenten met het verwerken van natuurmaaisel, bijvoorbeeld door het maken van bokashi; vinden er op boerderijen proeven met het telen van azolla of het maken van wormencompost plaats. Daarnaast heeft Wij.land een partnerschap met Natuurmonumenten om te werken aan duurzame pachtrelaties en in het Amstelland participeert Wij.land in ‘Amstelgoed Natuurzuivel’; een coöperatie van 21 boeren die hun natuurinclusieve zuivel willen afzetten en waar de winstdeling gebaseerd wordt op de natuurprestaties van de leden. Middels al deze experimenten en nieuwe verdienmodellen laat Wij.land zien hoe de gewenste kringlooplandbouw, zoals gepresenteerd in de Landbouwvisie van minister Schouten, invulling kan krijgen in de praktijk.

Voor meer informatie:
Wij.land
Voetangelweg 7
1391 HJ Abcoude
020 811 66 03
[email protected]
www.wij.land 

Publicatiedatum: