Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Noorse research naar biokoolmest in volle gang

Op een akker in hetNoorse Vestfold, ten zuiden van Oslo, wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden broeikasemissies teverminderen door een combinatie van biokool en restmateriaal van biogasproductieof compost.

Bij de Noorse tuinderijSkjærgaarden loopt Simon Weldon, onderzoeker van NIBIO (Noorse Instituut voorBiotechnologie) driftig heen en weer tussen verschillende metalen dozen. "We onderzoekenwelke effecten de verschillende behandelingen van de grond hebben op deproductie van klimaatgassen, zoals dikstikstofmonoxide en koolstofdioxide. Wewillen weten hoe we die emissies kunnen verlagen," vertelt hij.

Tegelijkertijd proberenWeldon en zijn collega's de telers van Skjærgaarden, Bjørge Madsen en zijnvrouw Kristin Stenersen, te helpen bij de zoektocht naar goede en effectieve alternatievenvoor kunstmest. "We richten ons op een efficiënt gebruik van de middelen dievoorhanden zijn," vertelt Madsen. "We maken compost van onze restmaterialen. Wehebben daardoor nu vruchtbare grond. De volgende stap wordt dat we eenalternatief voor kunstmest vinden. We hopen dan ook dat biokool een goede optieis."

Het begon met compost

Madsen en zijnvrouw probeerden het bedrijf al eerder steeds meer milieuvriendelijk te maken. "Hetbegon ermee dat we een afvalprobleem hadden. Toen zijn we gaan composteren. Datgaf meteen al een uitstekend resultaat, omdat de grond er zeer vruchtbaar vanwerd. Maar we moeten wel aldoor nieuwe compost toevoegen om te zorgen dat deplanten voldoende voeding krijgen. Daarbij kan biokool een rol spelen. Dat isnamelijk veel stabieler dan compost. Ik denk dat het een goede combinatie kanzijn."

Biokool biedt stabiele voeding

Biokool is een soorthoutskool waarmee de kwaliteit van de grond kan worden verbeterd. In tegenstellingtot organische materialen zoals bijvoorbeeld bladeren of compost, wordt biokoolin de aarde niet door micro-organismen afgebroken. Dat betekent dat hetmateriaal in veel mindere graad in de atmosfeer verdwijnt in de vorm van kooldioxide.Uit eerder onderzoek bleek dat biokool betere resultaten geeft in combinatiemet organische mest, zoals bijvoorbeeld koemest of compost. Onderzoekers denkendat dit ook zou kunnen gelden voor het restmateriaal dat achterblijft na biogasproductie.Op die manier kan de landbouw de broeigasemissie door organische meststoffen enkunstmest substantieel verlagen.

Bron: forskning.no
Publicatiedatum: