Uit De Staat van de Boer, het onderzoek van dagblad Trouw, volgt een duidelijke conclusie: meer dan 80 procent van de boeren wil overstappen op natuurvriendelijke methoden. Maar voor veel boeren is deze overstap niet rendabel. Henk Staghouwer (namens ChristenUnie de gedeputeerde landbouw en milieu voor provincie Groningen) stelt dat boeren een reële prijs krijgen voor hun product. "Om ervoor te zorgen dat duurzame boeren een reële prijs krijgen, moet er naar prijsinstrumenten worden gekeken. Stel agrariërs die biologisch en natuurinclusief boeren, vrij van btw. Laat de 6 procent btw op biologische en natuurinclusieve producten vervolgens terugvloeien als rtw ( reëel toegevoegde waarde) naar deze boeren. Dan krijgen zij meer financiële waardering voor duurzaam produceren", aldus Staghouwer. 

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Bron: Nieuwe Oogst