Biofysicus wil gangbaar en biologisch uit de loopgraven halen

"Bio-akkerbouwers profiteren van in gangbare veehouderij gebruikte kunstmest"

Volgens biofysicus Henk Breman is het tijd om te zoeken naar een compromis tussen biologisch en gangbaar. "De gangbare en de biologische landbouw moeten uit hun loopgraven en niet blijven steken in hun eigen gelijk." Hij waardeert beide sectoren. Al kan de bio-landbouw volgens hem wat opbrengsten betreft hun ambities niet waarmaken. Breman is er van overtuigd dat de bio-landbouw in Nederland profiteert van de gangbare. De biologische landbouw kan volgens de biofysicus niet zonder kunstmest. Dat klinkt vreemd, aangezien biologische boeren geen kunstmest gebruiken. Breman: "Biologische akkerbouwers mogen tot 35 procent van de dierlijke mest uit gangbare veehouderij halen. Zij profiteren op die manier van de daar gebruikte kunstmest. Daarnaast halen ze nutriënten uit groencompost en natuurgebieden. Bronnen waaruit de gangbare landbouw veel minder nutriënten haalt. Die bronnen zijn niet onbeperkt beschikbaar, dus er ontstaan problemen met de nutriëntenaanvoer, wanneer de biologische landbouw sterk zou groeien." De gangbare landbouw is ook niet ideaal, stelt Breman: "Die pleegt een aanslag op milieu en de biodiversiteit."

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: MelkveePublicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:

Reacties:


De mening van Henk Breman deel ik niet. Hij wil de landbouw nog steeds aan het kunstmestinfuus hebben. Daarmee raken de landbouwgronden uitgeput en verzuurd, wordt er enorm veel energie gebruikt om de kunstmest te maken en gaat er daarbij gigantisch veel C02 de lucht in.

Planten onttrekken niet slechts 4 verschillende mineralen uit de bodem, die met kunstmest worden toegediend, maar een viervoud ervan. Dat betekent dat gangbare telers met 130 ton/ha suikerbieten heel veel verschillende mineralen uit de bodem afvoeren, waarvan er via een kunstmestgift slechts een paar terugkomen en dan nog wel in een anorganische vorm. De biologisch teler begrijpt heel goed waarom organische bemesting nodig is en dus geen kunstmest.

Dat de biologische landbouw nu nog aangewezen is op 35% gangbare mest heeft met de overgang van gangbaar naar biologisch te maken.
Er is al een voorbeeldige biologische akkerbouwer in Noord Nederland die zelf helemaal zonder dierlijke organische mest werkt en in toenemende mate met biologische maaimeststoffen, afkomstig van eigen groenbemesters en bodembedekkers.

Biologische landbouw heeft op onderzoek gebied nog een enorme achterstand ten opzichte van het gangbare.
Maar nu al blijkt met goede aandacht voor goede schimmelwerking in de bodem (mycorrhiza''s) nog een veel betere uitwisseling van voedingsstoffen plaats te kunnen vinden.

Dan nog even wat betreft de opbrengsten: de fysieke en financiële opbrengsten van biologische aardappelen in echte biologische grond maken goede kans om het dit jaar te winnen. Met de toename van de gevolgen van de klimaatverandering voor de bodem en water, zijn de biologische telers in het voordeel.
Laat ze dus alsjeblieft geen water bij de wijn doen.

De gangbare landbouw is nu hard toe aan een omslag naar ecologisch verantwoorde landbouw.
Met de huidige aanpak in de gangbare landbouw hebben we volgens FAO nog slechts maximaal 90 oogsten te gaan. Dan zal de bodem teveel zijn uitgeput. Een groep wetenschappers heeft het zelfs over maximaal 60 oogsten.

Verder wordt het gebruik van humane ontlasting in de landbouw belangrijke uitdaging bij sluiten kringloop. Echter, bronaanpak* medicijnresten is nodig. Bijvoorbeeld door meer preventie, biologisch afbreekbare medicijnen, etc.

Als de ontlasting vrij is van chemische residuen, zoals medicijnen, past gebruik van menselijke ontlasting prima in ecologisch verantwoorde landbouw.

In met name urine komen veel residuen van medicijnen voor.

Er lopen al wat bescheiden initiatieven om het medicijnen probleem op te lossen, zoals aanpak bij de bron (medicijnenfabrikanten vragen om hun medicijnen biologisch afbreekbaar te maken, en terugname van niet-gebruikte medicijnen aantrekkelijk te maken) en gescheiden opvang van urine en faeces. Dit is een mooie uitdaging voor als de riolering aan vervanging toe is. Of eerder, nog beter. De overheid zou hiervoor alvast de ontwikkeling en start van innovatieve projecten kunnen stimuleren.

In ziekenhuizen wordt urine al apart opgevangen en gezuiverd.

*Bronaanpak is ondermeer mogelijk via de toelating van medicijnen.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6422455279446822912

Lees ook:
https://www.linkedin.com/pulse/nederlandse-boeren-mv-zijn-toe-aan-omslag-naar-landbouw-bertus-buizer/
.
Bertus Buizer, Leeuwarden - 2018/08/08 15:36:06.000


Die meneer beweert dus dat Bio dankbaar moet zijn dat er gangbaar is ter voorkoming van ziektes etc etc. Dus de gangbare boeren vormen een buffer voor de bio’s. Deze taal past precies in het straatje van de Erfbetreders. Ervaring ontbreekt bij deze meneer. Het tegendeel is waar,. De gangbare landbouw zit op een doodlopend spoor door gifgebruik, kunstmest, etc. en daar heeft iedereen last van .Als je even wacht willen ze ook nog geld van ons.
Wetenschapper ben je dus als je maar een andere mening hebt.

Jan Overesch, Raalte - 2018/08/08 14:57:38.000© BioJournaal.nl 2020

Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven