Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Hoe meet je voortgang op de SDG's?

Hoe gaan we de voortgang op de Sustainable Development Goals meten? Dit is een van de vier thema's van SDG-conferentie die Wageningen University & Research organiseert op 30 en 31 augustus in Wageningen. Simone van Vugt van het Wageningen Centre for Development Innovation en lid van het organiserend comité, legt het belang van monitoring en evaluatie uit en hoe je impact bewijst.

Nederland heeft zich verplicht bij te dragen aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Dat betekent dat op het gebied van monitoring en bepaling van impact nog veel werk te verzetten is. 'Evidence' is daarom een van de thema’s van de eerste SDG-conferentie van Wageningen University & Research (WUR) 'Towards Zero Hunger: Partnerships for Impact'. De andere drie zijn synergie en balans vinden, governance, en wegen naar verandering.

Impact op meerdere niveaus

Het realiseren van directe impact hoort tot de kernactiviteiten van het Wageningen Centre for Development Innovation. "Impact kun je op verschillende niveaus bereiken", legt Simone van Vugt uit. "Op beleidsniveau, in onderzoek, in onderwijs en in het veld. Oftewel: heeft het beleidsadvies geleid tot andere besluiten, hebben publicaties wat betekend voor innovatie en inzichten, heeft onderwijs kennis vergroot en geleid tot gedragsverandering, en hebben de activiteiten de situatie verbeterd van mensen en het voedselsysteem waar ze deel van uitmaken?"

Juiste spoor

Het is om drie redenen belangrijk om te kijken naar hoe je impact kunt aantonen. Een, mensen praten wel veel over het bereiken van de Sustainable Development Goals, maar met praten alleen kom je er niet. Bewijs is nodig om te laten zien of er daadwerkelijk voortgang wordt geboekt. Twee, mogelijk moet je je strategie aanpassen. "Je zult onderweg moeten blijven checken of je op het juiste spoor zit om je doel te bereiken. Check je dit niet, dan loop je het risico maar wat aan te rommelen", legt Van Vugt uit. "Bovendien kunnen acties voor de ene duurzame doel de voortgang op een ander doel ondermijnen. Realtime monitoring helpt negatieve en mogelijk zelfs gevaarlijke effecten voorkomen."

Een derde reden om bewijzen voor impact te verzamelen, is dat het de accountability van de betrokken partners verbetert. "Werken aan de SDG's vraagt om partnerschappen tussen de vier partijen in de diamant: overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en publieke organisaties. Ze hebben geen van allen vooraf het juiste antwoord, ze hebben elkaar nodig om dat antwoord te vinden. Het werken aan SDG's is een leerproces. Tegelijk moeten alle partners in dat proces sociaal, economisch en op milieugebied verantwoord blijven handelen. Dat is waar monitoring een bijdrage aan kan leveren."

Meer dan indicatoren afvinken

Dat gezegd hebbende over het belang van monitoring, legt Van Vugt uit waar je naar kijkt om bewijs te vinden voor impact op de eerder genoemde niveaus. Ten eerste gaat het om meer dan het zoeken van indicatoren, legt ze uit. "Het afvinken van indicatoren zoals inkomensstijging, meer schoolgaande kinderen of meer toegang tot voedsel of de betaalbaarheid en kwaliteit ervan voor verschillende groepen, is maar een deel van het meten van impact. Ook openstaan voor onverwachte effecten is belangrijk."

Ten tweede is het belangrijk om naar de context te kijken, vervolgt Van Vugt, omdat die context invloed heeft op de interventie. Denk aan de klimaatzone, wetten, normen en waarden of het politieke speelveld. Wat als de regenval afwijkt van de verwachting of als de politiek onstabiel is geworden?

Reflectie en dialoog

Het proces zelf onder de loep nemen is het derde aspect aan het verzamelen van bewijs. Hebben alle partijen gedaan wat ze hadden afgesproken? En hebben ze het juiste gedaan, op de juiste manier? Dit sluit aan bij het vierde aspect, de vraag of het goede samenwerkingsverband is aangegaan. "Kortom, het verzamelen van bewijs komt neer op een proces van reflectie en dialoog. Om vooruit te kunnen kijken, moet je ook terugkijken of de huidige situatie in ogenschouw nemen", aldus Van Vugt.

Dit vraagt een veilige omgeving voor reflectie en dialoog voor alle betrokkenen, benadrukt ze. "Alle deelnemers moeten open kunnen praten." Uiteindelijk leidt dit tot de volgende fase, actie ondernemen aan de hand van de bewijzen. "Wat kunnen we veranderen om onze strategieën te verbeteren en met wie", geeft Van Vugt als voorbeeld.

Accountability

Het belang van bewijsvoering heeft ook voor WUR zelf gevolgen. "Wij zullen als organisatie ook systematisch moeten gaan monitoren en de impact van ons werk bepalen, rekening houdend met de verschillende impactniveaus", zegt Van Vugt. Daarnaast zou WUR meer agendasettend kunnen worden. "We zullen ons moeten blijven afvragen of wat we doen bijdraagt aan de SDG's, zoals beter voedsel. Dit geldt niet alleen voor onderzoek en waarde creatie. In het onderwijs hoort accountability voor SDG's dan ook onderdeel van de leerdoelen te zijn.

Voor meer informatie: Simone van Vught

Bron: WUR
Publicatiedatum: