Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Informatiebijeenkomsten in september

Subsidies voor inrichtingsmaatregelen in weidevogel- en akkervogelgebieden na de zomer aan te vragen

Na de zomer kunnen agrarische collectieven bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een subsidie aanvragen voor niet-productieve investeringen om de inrichting van weidevogel- en akkervogelgebieden te verbeteren. Voor 2019 wordt de optie van een tweede openstelling verkend om collectieven ook dan de mogelijkheid te bieden een investeringsaanvraag te doen. In totaal is 9 miljoen euro beschikbaar.

De voormalige staatssecretaris van Economische Zaken heeft in 2017 besloten 40 miljoen euro extra te investeren in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hiervan is 22 miljoen bestemd voor extra beheer, 9 miljoen voor landelijke pilots natuurinclusieve landbouw en 9 miljoen voor inrichtingsmaatregelen. Het gaat dan om fysieke maatregelen zoals het verbeteren van de waterhuishouding om percelen natter te maken. Een ander voorbeeld zijn maatregelen om de openheid voor weidevogels te vergroten of aanleg van keverbanken voor akkervogels. Provincies en agrarische collectieven hebben ervoor gezorgd dat bijna de helft van de extra middelen voor agrarisch natuurbeheer al in 2018 wordt ingezet. De andere helft wordt vanaf 2019 ingezet, zodat het ANLb-beheer direct kan volgen op de inrichtingsmaatregelen.Investeringsprojecten vanaf 100.000 euro

Met de investeringsregeling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) zetten provincies en rijk in op grotere, gebiedsgerichte investeringsprojecten van minimaal 100.000 euro en dat vraagt soms samenwerking tussen collectieven. Reden hiervoor is een effectieve en efficiƫnte gebiedsinrichting op de meest relevante plekken en voorkomen van te hoge uitvoeringskosten.

Collectieven werken aan optimalisatieplannen

De agrarische collectieven werken ondertussen in het kader van verdere verbetering van de ANLb-uitvoering optimalisatieplannen uit. Hiermee sorteren zij voor op de landelijke investeringsregeling. In de optimalisatieplannen besteden de collectieven aandacht aan: samenwerking met andere gebiedspartijen, begeleiding van deelnemers en optimalisering van inrichting en beheer.

Informatiebijeenkomsten in september

De provincies bereiden informatiebijeenkomsten voor de agrarische collectieven voor over de investeringsregeling en het doen van een aanvraag daarvoor. Deze bijeenkomsten vinden naar verwachting plaats in september. Concrete data en locaties volgen.

Bron: Bij12 via AgriHolland
Publicatiedatum: