Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Natuur- en milieuorganisaties vinden bescherming natuur slecht geregeld in nieuwe GLB-voorstellen

LandschappenNL en de andere natuur- en milieuorganisaties in Europa en Nederland zijn teleurgesteld over de voorstellen die de Europese Commissie heeft gedaan voor de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021-2027. Bescherming van natuur en biodiversiteit zijn in de voorstellen slecht geregeld, stellen de organisaties. Zij doen daarom een dringende oproep aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om ervoor te ijveren dat het GLB gaat worden ingezet voor een landbouw die opereert in evenwicht met de natuur en dit alsnog te verankeren in de nieuwe wetsvoorstellen.

De natuur- en milieuorganisaties achten een omslag in de landbouw noodzakelijk. De agrarische sector kent grote uitdagingen ten aanzien van biodiversiteit, klimaatverandering, bodem- en waterkwaliteit en beleving van het platteland. Minister Schouten lijkt vastbesloten om via het GLB deze noodzakelijke transitie in Nederland te stimuleren. Van de huidige gangbare landbouw naar een echt duurzame, natuurinclusieve landbouw, bijvoorbeeld biologische landbouw. Natuur- en milieuorganisaties roepen de minister op dit in het GLB te concretiseren en het volledige landbouwbudget daarvoor in te zetten.

Met de nieuwe wetgeving biedt de Europese Commissie veel vrijheid aan lidstaten voor de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. Zo wordt de verplichting tot vergroening en het betalen van boeren voor het nemen van natuurbeschermingsmaatregelen losgelaten. In plaats daarvan mogen lidstaten zelf invulling geven aan hun ambities op dit vlak, via ‘strategische plannen’ en een ‘ecoschema’. De natuur- en milieuorganisaties menen dat het nieuwe beleid geen garantie biedt voor duurzame landbouw, biologische landbouw en natuurherstel. Lidstaten die wél werk willen maken van de bescherming van natuur en milieu, komen hierdoor in de knel omdat een ongelijk speelveld ontstaat. Om dit te voorkomen, moet de Europese Unie natuur- en milieubescherming beter borgen in het nieuwe beleid. Alleen zo komt een duurzaam perspectief dichterbij voor boer en natuur.

De natuur- en milieuorganisaties roepen minister Schouten op om zich in Europa sterk te maken voor:

  • Borging dat publiek geld alleen ten goede komt aan publieke diensten;
  • De garantie dat het budget van de eerste pijler ingezet wordt voor verduurzaming van de landbouw en herstel van natuur;
  • Het formuleren van concrete doelen en resultaten waaraan de strategische plannen van lidstaten gemonitord en getoetst worden door de Europese Unie;
  • Het behoud van gebieden met natuurlijke handicaps in de eerste pijler;
  • Samenhang en afstemming in beleid, bijvoorbeeld op gebied van milieu, biodiversiteit, klimaat en volksgezondheid.

Bron: LandschappenNL via Groene Ruimte
Publicatiedatum: