In de weekenden van oktober 2018 kun je op veel plekken in Nederland weer Toekomst Zaaien. Iedereen, jong en oud, kan meedoen met het inzaaien van een akker met wintergraan op een bio-dynamische boerderij. Ook vraagt Toekomst Zaaien aandacht voor de toekomst van het zaadgoed. Het is een initiatief van Stichting Demeter.

Toekomst Zaaien is een internationaal project dat in 2006 in Zwitserland is gestart. Sindsdien hebben tienduizenden burgers en boeren meegezaaid in ruim tien landen. Dit jaar gaat Stichting Demeter deze activiteit weer organiseren samen met Stichting Zaadgoed, de BD-Vereniging en andere partners. Het vindt plaats in de weekenden van oktober 2018, op circa 10 bio-dynamische boerderijen verspreid over Nederland. Bijvoorbeeld bij Doornik Natuurakkers boven Nijmegen, waar Louis Dolmans tientallen oude graanrassen teelt en selecteert, en op de Stadshoeve in Amsterdam-Noord. Alle locaties staan vanaf juli op www.toekomstzaaien.nl.


Een lange rij toekomstzaaiers staat klaar langs de rand van de akker van boerderij Overesch in Raalte, 2014 (Foto: Annelijn Steenbruggen).

Bij het Toekomst Zaaien loop je in een lange rij over de akker, terwijl je het graan in een boog voor je uit strooit. Ook kinderen doen mee. Samen zaaien heeft iets magisch. Consumenten voelen de verbinding met de bron van hun brood: de graankorrels op de akker en de boer die ze verzorgt.

Welke zaden zaaien we in de toekomst?

Naast verbinding creƫren heeft Toekomst Zaaien een hoger doel: want welke zaden kunnen we in de toekomst nog zaaien? Vier grote multinationals domineren de zaadhandel via patenten en uniforme, hybride rassen, die niet geschikt zijn voor zaadwinning door boeren zodat ze ieder jaar opnieuw zaad moeten kopen. Regionale rassen verdwijnen.


Deze jonge zaaier kan er geen genoeg van krijgen op Doornik Natuurakkers boven Nijmegen, 2014 (Foto: Liesbeth Sluiter).

De bio-dynamische landbouwbeweging zet zich juist in voor meer diversiteit en voor de ontwikkeling van vrij verkrijgbare zaadvaste rassen, waarvan een teler zelf zaad kan oogsten om opnieuw uit te zaaien. Zulke rassen zijn er onvoldoende. Daarom zetten boeren zich nu in om nieuwe rassen te ontwikkelen, die passen bij een landbouw die niet bijstuurt met chemische middelen. Zo heeft de Duitse organisatie Kultuursaat, opgericht door biodynamische telers, al 80 nieuwe zaadvaste rassen ontwikkeld, waar ook Nederlandse telers aan hebben bijdragen. In Nederland is vorig jaar coƶperatie De Zaderij opgericht met hetzelfde doel. Sinds 20 jaar ondersteunt Stichting Zaadgoed tientallen boeren en kleine zaadgoedbedrijven die biologische rassen selecteren en veredelen.

Diversiteit op akker en bord

Zaadgoed is eeuwenlang door boeren zelf veredeld en moet worden gezien als cultureel erfgoed. Het project Toekomst Zaaien betrekt burgers bij een vruchtbare landbouw en bij de bron daarvan: een grote diversiteit van zaden die vrij beschikbaar zijn. Meer diversiteit op de akker levert meer variatie in het winkelschap en meer variatie op het bord.

Voor meer informatie: www.toekomstzaaien.nl