Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Yvon Jaspers zet ondernemers namens ForFarmers en Reudink in het zonnetje

Bio-melkveebedrijf De Tolakker één van de winnaars Agroscoopbokaal 2018

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2018 zijn gisteren tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beesd bekendgemaakt. Acht ondernemers uit verschillende sectoren (waaronder de biologische) ontvingen de ForFarmers respectievelijk Reudink Agroscoopbokaal vanwege hun uitzonderlijke (technische) resultaten. Yvon Jaspers reikte de bokalen uit.

ForFarmers organiseert de uitreiking van de Agroscoopbokalen om ondernemers te onderscheiden voor hun (technische) prestaties op het gebied van duurzaamheid, één van de kernwaarden van ForFarmers. Op deze wijze wil de onderneming duurzaam en toekomstbestendig ondernemen in de agrarische sector stimuleren. Dat past in de missie van ForFarmers om veehouders te helpen met gezonde dieren het rendement te verbeteren. David Fousert, directeur Herkauwers bij ForFarmers Nederland, licht toe: "Door de verhalen en werkwijzen van deze succesvolle ondernemers zo breed mogelijk te delen, willen we in de eerste plaats andere boeren inspireren. De winnaars hebben stuk voor stuk gewerkt aan een duurzame toekomst voor hun eigen bedrijf en daarmee die van de sector. Door de prestaties te monitoren in Agroscoop, maken we 'duurzaam ondernemen' meetbaar en concreet, niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun collega's én voor de maatschappij.

Winnaar biologische sector: Hoogste melkproductie uit ruwvoer met gezonde koeien

Goed ruwvoer is de basis voor de hoge én gezonde melkproductie op het biologische melkvee¬bedrijf De Tolakker in Utrecht. Samen met de andere dierverzorgers realiseert Leonie de Jongh-Vernooij, verantwoordelijk voor de rundveetak op het bedrijf, een productie van 19,0 kg meetmelk uit ruwvoer per koe per dag bij een 365-dagen-productie van 10.823 kg melk. Daarnaast wordt deze voor de biologische melkveehouderij zeer hoge productie gerealiseerd met een goede uiergezondheid. Het bewijs hiervan is dat het celgetal regelmatig lager ligt dan de BSK. Met Reudink werken ze aan het ideale rantsoen voor de melkkoeien, waarbij kwalitatief goed ruwvoer de basis is. Met secure bemesting, een uitgekiend maai-, oogst- en weideprotocol en goed in- en uitkuilmanagement halen zij zo veel mogelijk melk uit eigen ruwvoer. Daarnaast werken ze zeer gedreven én volgens vaste protocollen aan een goede hygiëne en dierverzorging. Rundveestal De Tolakker is een biologisch melkveebedrijf met 70 melkkoeien en tevens het onderwijsbedrijf van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.


Foto: Yvon Jaspers omringd door de winnaars van de Agroscoopbokaal 2018.

Winnaar melkveesector: meeste liters meetmelk uit ruwvoer

Een structureel goede ruwvoerwinning en veel melk produceren uit ruwvoer is niet alleen van belang voor een lage kostprijs, maar draagt ook bij aan duurzaam produceren. Een veehouder die veel melk uit ruwvoer produceert, hoeft immers minder krachtvoer of bijproducten van buitenaf te betrekken. Dit was ook het doel dat Eddie en Dianne Vedders uit Haaksbergen (Ov) zich stelden in 2010. Van alle bedrijven in Agroscoop scoorde melkveebedrijf Vedders in 2017 met 18,1 kg meetmelk uit ruwvoer het hoogst op dit kengetal. "Deze prijs is een mooie bekroning op ons werk." Daarnaast was het krachtvoerverbruik 19,6 kg per 100 kg melk. Daarmee hoort Vedders bij de 10% bedrijven met het laagste krachtvoerverbruik. Het productieniveau lag op 11.172 kilo meetmelk per koe per jaar, met een vetgehalte van 4,24 en een eiwitgehalte van 3,44.
"Een hoge productie meetmelk uit ruwvoer vertelt heel veel over een bedrijf", stelt melkveespecialist Arnout ter Horst. "Het geeft aan dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de ruwvoerteelt en laat zien dat het goed gaat met de koeien, want de koeien weten het ruwvoer goed om te zetten naar liters melk."
Winnaar melkgeitensector: meerjarig laagste krachtvoerverbruik per 100 kg meetmelk
Geitenhouderij de Botterschuur van de familie Westerlaken uit Rijswijk (NB) wint de Agroscoopbokaal Geiten 2018 omdat zij gemiddeld over de laatste 6 jaar het laagste verbruik van krachtvoer- en krachtvoerachtigen per 100 kg meetmelk hebben (nl. 49,57 kg) van alle deelnemers in Agroscoop. Dit lage krachtvoerverbruik gaat gepaard met een hoge productie van melk uit ruwvoer. Alex en Wilma Westerlaken produceren dat ruwvoer zelf. Dit maakt de melkproductie van de 850 geiten op het bedrijf extra duurzaam. Succesfactoren van de winnende geitenhouders zijn onder andere: geitgerichte ruwvoerteelt, proactief en punctueel werken en optimalisatie van de opfok en fokkerij.

Winnaar vleesveesector: Sterkste stijging in geslacht gewicht

De Agroscoopbokaal 2018 in de categorie Vleesvee gaat naar kalverhouderij Pasman in Epse (Gld). Teun en Monique Pasman houden op hun bedrijf in totaal 700 opfok- en rosékalveren. Zij zijn pas 10 jaar bezig als professionele kalverhouders, toch scharen zij zich nu al onder de best presterende bedrijven in hun sector. De afgelopen jaren wisten de Gelderse kalverhouders het geslacht gewicht van jong rosé (8 maanden) met 20 kilo te laten groeien naar een niveau van ruim 180 kilo gemiddeld over 2017. Het gaat hier dus niet om enkele koppels die het goed hebben gedaan, maar om een structureel hoog aflevergewicht het hele jaar door. Dit is zonder meer te danken aan hun continue drive om het steeds weer iets beter te doen. Dit altijd met de volle aandacht voor hun dieren, een open en leergierige houding en nauwe samenwerking met partners, waaronder de dierenarts en de voerleverancier. De kalverhouders focussen met name sterk op een probleemloze opfok, zorgvuldig en op tijd voeren en een optimale stalventilatie.
Winnaar varkenssector: Hoge groei en scherpe EW-voerconversie
Jenniskens VOF van Jos en Elly Jenniskens uit Heusden (gemeente Asten, NB) wint de Agroscoopbokaal Varkens op basis van het kengetal EW-voerconversie van 2.55. Jos en Elly hebben een gesloten varkensbedrijf met 250 zeugen en 2.300 vleesvarkens en worden bijgestaan door een medewerkster. Stabiliteit, alertheid en focus kenmerken dit bedrijf en dat zie je terug in de resultaten. Jos geeft de varkens waar nodig individuele aandacht en grijpt direct in wanneer de situatie daar om vraagt. Het uitvalspercentage ligt dan ook stabiel rond de 1%, waarbij het streven is om eronder te blijven. De ondernemers zijn scherp gefocust op de kwaliteit van de biggen; ze moeten gezond zijn en goed voer op kunnen (en willen!) nemen. Zij werken daardoor met dieren die in staat zijn het voer efficiënt te gebruiken. Dit resulteert in een gemiddeld hoge groei van 895 gram/dag, een scherpe voerconversie van 2.34 en een scherpe EW-voerconversie van 2.55. Jos en Elly zorgen voor kwaliteit en stabiliteit in hun stal en in combinatie met de huidige voerstrategie werpt dit zijn vruchten af.

Winnaar legpluimveesector: Meest omgevingsbewuste legpluimveehouders

Bens BoerderEi is een echt familiebedrijf in Haps (NB), waar Hugo en Rianne Bens samen met hun kinderen en vaste medewerkster dagelijks met veel plezier werken. Op het bedrijf worden 110.000 LSL leghennen gehouden in volièrehuisvesting. Bens BoerderEi heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zo wekken zij zelf stroom op via zonnepanelen. Daarnaast zijn zij zeer omgevingsbewust bezig: dankzij de inzet van o.a. droogtunnels en warmtewisselaars is hun uitstoot van ammoniak en fijnstof meer dan 50% lager dan volgens de normen is toegestaan. Ook doneren zij een deel van hun eieren aan de Voedselbank. Bens BoerderEi wint de Agroscoopbokaal omdat zij de 'meest omgevingsbewuste legpluimveehouders' zijn.
Winnaar vleespluimveesector: Drie R's voor beste resultaten per opgezet moederdier
Regelmaat, rust en reinheid is de stelregel die de familie Van den Hoogen uit Wanroij (NB) hanteert voor haar moederdieren. En deze drie R's leiden uiteindelijk tot een vierde R: Resultaat. En daarmee winnen zij de Agroscoopbokaal in de categorie Vleespluimvee. Julian van den Hoogen houdt, samen met zijn ouders Adriaan en Ria, 35.000 ouderdieren en runt daarnaast een akkerbouwtak met o.a. 50 ha aardappelen. In 2017 hebben zij het koppel ouderdieren afgesloten met het prachtige resultaat van 157,3 kuikens per opgezette hen. De hennen hadden een zeer hoge productie van 187,4 eieren (op 60 weken leeftijd) met daarnaast een hoog uitkomstpercentage van 87,4%. Daarnaast was ook het uitvalspercentage zeer laag.

Winnaar loonwerk: Voorloper in precisielandbouw

De Coöperatieve Werktuigenvereniging Barlo in Aalten (Gld) is de winnaar van de Agroscoopbokaal 2018 in de categorie Loonwerk. De mogelijkheden voor precisielandbouw lijken qua techniek haast oneindig, maar hoe zet je die mogelijkheden in de praktijk om naar een beter resultaat voor veehouders en een nog duurzamere landbouw? Barlo is een van de loonbedrijven die hier serieus werk van maakt en hierin vooroploopt. Het bedrijf zet drones en NIR-sensoren in om o.a. de toestand van gewassen en bodem in beeld te brengen en opbrengsten nauwkeurig te meten. De data kunnen o.a. worden gebruikt voor precisiebemesting en -gewasbescherming, wat leidt tot een uiterst efficiënte inzet van meststoffen, zaaizaden en gewasbeschermingsmiddelen. Dat is goed voor het rendement van de veehouder én voor het milieu. Hiernaast is Barlo gewoon een uitstekend draaiend en modern loonbedrijf dat klantgericht en accuraat werkt. Dankzij de hoge capaciteit aan machines en personeel is het bedrijf flexibel en kan het veel werk aan, ook in de piektijden die eigen zijn aan de loonwerk¬branche.

Achtergrond Agroscoopbokaal

Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen beoordelen. Daarnaast is vergelijking van de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders mogelijk. De specialist van ForFarmers heeft toegang tot deze cijfers, zodat hij/zij bedrijven proactief en effectief kan begeleiden. Jaarlijks reikt ForFarmers in de sectoren melkvee, melkgeiten, vleesvee, varkens, legpluimvee, vleespluimvee, loonwerk en biologisch (Reudink) de Agroscoopbokaal uit aan een ondernemer die uitzonderlijk heeft gepresteerd.

Voor meer informatie: www.reudink-bio.eu en www.forfarmers.nl
Publicatiedatum: