De Bio-beurs, georganiseerd door Bionext en Libéma, groeit verder in 2018 met de uitbouw en verdieping van bestaande thema's. Een belangrijke ontwikkeling is de uitbouw van mechanisatie en techniek voor met name de biologische en gangbare telers. Daarnaast is er een uitgebreid workshopprogramma. 

Vorig jaar zijn meer dan 3.500 bezoekers uit de agrarische sector naar de Bio-beurs gekomen. Mechanisatie en Techniek is voor hen een belangrijk onderdeel. Want ook de biologische landbouw integreert in hoog tempo nieuwe technologische oplossingen die de landbouw verduurzamen. Van slimme grondwatermeting en geautomatiseerde melkrobotsystemen tot lichtgewicht schoffeltrekkers en innovatieve stalsystemen.

Oplossingen voor verdroging

Dankzij de uitbreiding met de IJsselhal als nieuwe hal van de Bio-beurs, brengt de BioMechaTech de nieuwste technieken en innovaties. Een van de aanwezige bedrijven is Acacia Water, dat werkt aan duurzame en praktische oplossingen voor watervraagstukken wereldwijd. Een veranderend neerslagpatroon, bodemdaling en zeespiegelstijging zijn in grote delen van Nederland oorzaak van watertekort. Vooral agrariërs hebben hierdoor last van verzilting en verdroging. Acacia Water ontwikkelt samen met agrariërs én waterschappen oplossingen om verzilting en verdroging tegen te gaan en duurzaam watergebruik in de agrarische sector mogelijk te maken.

Unieke ploegen

Verder is Koeckhoven.net aanwezig met een unieke Eco Onland ploeg, waarbij minder bodemverdichting plaatsvindt en ingespeeld wordt op het verbeteren van het bodemleven. Koeckhoven bouwt in eigen werkplaats de Ovlac ploegen om zodat ze in Nederland gebruikt kunnen worden.

Van de kleinste details tot systeemdenken

Behalve het ontmoeten van standhouders en collega's, biedt de Bio-beurs op beide dagen een uitgebreid workshopprogramma. Zo zijn er workshops over agroforestry, omschakelen, automatisering en robotica, voorjaarsploegen op klei, vaste rijpaden en precisielandbouw. Ook geven Eldert van Henten en Rogier Schulte van de WUR een overzichtslezing van de innovaties in de biologische landbouw. Vanuit hun positie als hoogleraar willen zij een nieuwe impuls geven aan de combinatie van hightech en biologische landbouw.

Tickets

De beurs vindt plaats op 17 en 18 januari 2018 in de IJsselhallen in Zwolle. Tickets kunnen besteld worden op de website van de Bio-beurs

Voor meer informatie: www.bio-beurs.nl