Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
"Biohuis: "Meer ondernemersvertrouwen"

Bio-areaal en -productie blijven plussen

Tholen – Dat biologisch in Nederland ook in 2017 nog booming is, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Zowel in areaal als productie vertonen vrijwel alle (sub)sectoren flinke groei. Alleen de biologische glastuinbouw en de graanteelt vertonen een lichte daling. De cijfers over 2017 zijn gebaseerd op voorlopige data. Binnen deze data vermeldt het CBS ook het areaal dat zich in de omschakeling bevindt. 

Vollegrondsteelt

Het totaalareaal van de biologische vollegrondsteelt in Nederland bedraagt tot dusver 16.147 ha. Circa 8 procent daarvan (1.261 ha) is momenteel in omschakeling. De biologische aardappelteelt maakte in areaal een grote sprong. Waar het areaal in de periode 2013-2016 steevast schommelde rond de 1.500 ha, is dit in 2017 toegenomen tot 1.615 ha, waarvan 22 ha nog in omschakeling. Het segment vollegrondsgroenten zet de groei van de afgelopen vijf jaar onverminderd voort en stijgt met 510 ha tot 7.122 ha (62 in omschakeling). Hoewel het gecertificeerde biologische fruitteeltareaal met slechts 15 ha is gestegen, blijkt het wel een populaire sector onder omschakelaars. Van de 561 ha is momenteel 76 ha in omschakeling. Een soortgelijk beeld is te zien bij groenvoedergewassen: het gecertificeerde areaal neemt slechts toe met 5 ha (op een totaal van 1.746 ha), maar het areaal in omschakeling stijgt aanzienlijk met maar liefst 112 ha. Hoewel het gecertificeerde graanteeltareaal met 41 ha stijgt tot 3.101, valt het totale biologische landbouwareaal (inclusief omschakelaars) wel iets lager uit (3.421 in 2017 ten opzichte van 3.481 in 2016). 

Glasteelt

De glasteeltareaal vertoont een lichte daling. Het gecertificeerd biologische areaal daalt van 120 ha naar 117 ha in 2017. Daar staat wel tegenover dat er een kleine toename is in het areaal in omschakeling (van 3 ha naar 5 ha in 2017).

Grasland en veehouderij

Het biologische landbouwareaal voor grasland maakt een reuzensprong (van 36.873 ha naar 40.111 ha). Daarvan is 35.373 ha gecertificeerd, tegenover 32.452 ha nog een jaar eerder. De veestapel plust ook hard: 78.153 runderen tegenover 69.752 in 2016 (respectievelijk 60.150 en 65.187 gecertificeerd); 58.525 schapen en geiten tegenover 49.449 in 2016 (respectievelijk 55.945 en 46.900 gecertificeerd); 91.340 varkens tegenover 73.570 in 2016 (respectievelijk 87.542 en 70.523 gecertificeerd); 3.310.872 kippen tegenover 3.055.788 in 2016 (respectievelijk 3.306.422 en 2.959.282 gecertificeerd). Bij de pluimveehouderij is het lage aantal kippen in de omschakeling, slechts 4.450, opmerkelijk. 

"Meer ondernemersvertrouwen"

"Deze groei verrast ons niet. De consumptie van biologische producten groeit al vele jaren. De productie in Nederland groeide aanvankelijk maar weinig mee. We zagen de afgelopen jaren de interesse in omschakeling toenemen. Ondernemers hebben meer vertrouwen gekregen dat dit een doorgaande trend is. Dat is zeer verheugend", vertelt IJsbrand Snoeij, voorzitter van Biohuis. "De groei vertaalt zich vandaag de dag in goede afzetmogelijkheden. Dat bewijst eens te meer dat een goede samenwerking in de keten zijn vruchten afwerpt."

"Voor wat betreft de biologische glasteelt zien we een juist een behoorlijke uitbreiding in 2017, dat kunnen we niet rijmen met cijfers van het CBS. En ook bij de biologische pluimveehouderij is onze ervaring dat de vraag goed is en dat er daardoor steeds bedrijven bijkomen", besluit IJsbrand, na navraag te hebben gedaan bij de daarvoor bestemde biologische vakverenigingen.