Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Ondernemerscollectief uit onvrede over sanering in open brief

"Vlaamse biosector op ingrijpende wijze monddood gemaakt"

Tholen – "We zijn verbolgen dat de Vlaamse overheid zó doelbewust beknibbelt in werkingsmiddelen en de Vlaamse bio-sector daarmee op ingrijpende wijze monddood maakt", zegt bioboer Renaat Devreese. In een open brief op dagblad KnackDeWereldMorgen, MO en BioForum Vlaanderen uiten hij en tientallen medestanders hun onvrede over het recente besluit van Vlaams minister Schauvliege van Omgeving, Natuur en Landbouw om ketenorganisatie BioForum Vlaanderen financieel te korten.

Het stuit hen tegen de borst dat communicatie-uitingen naar de pers en ook het beleidswerk, twee "fundamentele taken", volledig geschrapt worden. De landbouwminister gaf eerder te kennen het budget anders te zullen besteden, ten faveure van VLAM, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. 

"Deze instantie heeft een volledig andere kijk op de promotie van de biosector, richt zich puur op de afzet en ziet biologisch puur als economische opportuniteit of gat in de markt. Dat is geen beleid. Ze heeft geen oog voor de inhoud, dát waar de sector precies voor staat, of voor het uitdragen van het wezenlijke verschil met de conventionele sector. Op deze manier raakt de sector ontzield en verliest het zijn identiteit", vervolgt Renaat. "Het is een kaalslag. Het mooie aan BioForum Vlaanderen is juist dat de héle keten vertegenwoordigd is, van boeren, verwerkers tot aan distributeurs. Niet alleen de afzet."

Volgens Renaat zette het bij veel biobedrijven kwaad bloed dat VLAM in het recente verleden een actie op touw had gezet, die onomwonden en alleen in het voordeel van Colruyt-dochter Bio Planet sprak. "Het getuigde van een ronduit oneerlijke verdeling van de beschikbare overheidsmiddelen. Winkeliers van andere ketens waren daar vanzelfsprekend bijzonder weinig over te spreken."

De open brief is gericht aan minister Schauvliege en luidt als volgt:

"Mevrouw de minister, uw recente beslissing om de werkingsmiddelen van onze sectororganisatie BioForum Vlaanderen quasi te halveren, heeft ons diep geraakt. BioForum zou wel nog subsidies ontvangen voor ketenwerking en de ondersteuning van de bedrijven, maar niet langer om de consument correct en volledig te informeren over bio of om mee het maatschappelijk debat te voeren. Het is opvallend dat de Vlaamse overheid afhaakt, net daar waar het gaat over visievorming voor de toekomst van de landbouw, of over de kritische rol die bio kan spelen voor meer duurzaamheid.

Mogen wij u eraan herinneren dat biologische landbouw niet louter een economische opportuniteit is in tijden waarin de consument vraagt naar veilige en duurzame producten? Bio creëert een dynamiek waarin actief wordt nagedacht over een manier van boeren die, zowel op sociaal vlak als voor ons milieu, in de toekomst nog mogelijk moet blijven. Biologisch boeren is méér dan een van de mogelijkheden die een landbouwer heeft: het is een bewuste keuze voor een duurzame manier van voedsel produceren.

Gemiste kansen
We betreuren de beslissing van de Vlaamse overheid om onze werkingsmiddelen te verminderen. De bio-sector én de bio-markt groeien namelijk jaar na jaar en de maatschappelijke vraag naar een echt duurzame landbouw wordt steeds groter. Tegelijk bungelt Vlaanderen achterop in de Europese klas.

Het recentste Biorapport van het Departement Landbouw biedt wat dat betreft duidelijke informatie. Slechts 0,9 procent van het totale landbouwareaal in Vlaanderen is bio. Daarmee komen we op de beschamende allerlaatste plaats in de Europese ranking. Dit lage cijfer staat in schril contrast met landen als Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Spanje, landen waarvan men toch moeilijk kan beweren dat de landbouw er niets te betekenen heeft. Het zijn niet toevallig de landen waar de overheid zelf bewust en resoluut kiest voor bio-landbouw, en die keuze ook niet onder stoelen of banken steekt.

Onze sector is klein, maar toekomstgericht. Wij willen duurzaam blijven groeien, want de druk tot schaalvergroting en specialisatie wordt steeds groter. Wij willen niet dat de biologische principes uitgehold worden. De voorwaarden uit het lastenboek zijn voor ons een vertrekpunt, van waaruit we onze bedrijven en de voedselconsumptie willen verduurzamen, met respect voor boer, consument en leefomgeving, hier en in het Zuiden. Een overheid die toekomstgericht denkt, zou de vertegenwoordiging van een dergelijke duurzame sector, die nu weliswaar nog klein is, maar het potentieel heeft om nog veel te groeien, moeten toejuichen en steunen. Om dat mogelijk te maken, hebben we nood aan een sectororganisatie als BioForum, die effectief de belangen van een duurzame, toekomstgerichte landbouw behartigt.

Wat betreft productie lopen we dan misschien nog achter, maar op vlak van bio-consumptie staat ons land wel op de vierde plaats in de Europese lijst van groeilanden. Meer dan negentig procent van de consumenten koopt wel eens een bio-product. De totale besteding aan bio-producten groeit niet zomaar, ze boomt. Je moet geen bolleboos zijn in economie om het besluit te trekken: we laten ongelofelijke kansen liggen voor onze boeren. De voortdurend toenemende vraag van de consumenten naar bio wordt immers ingevuld met importproducten uit de landen waar de overheid bio-productie promoot en betekenisvol ondersteunt.

Deze Europese productie verdwijnt daarbij op haar beurt in het niets naast de wereldwijd toenemende bio-productie. Mevrouw de minister, we zijn grandioos de trein aan het missen.

Ook consument wordt slachtoffer
Het gaat hier niet alleen om onze belangen. Onze consumenten betalen een meerprijs omdat zij kiezen voor een product dat de kosten internaliseert. Het is nogal wiedes dat zij dan ook geïnformeerd worden over de biologische principes door een organisatie die de waarden van bio uitdraagt en verdedigt. Er is nood aan meer en degelijke consumentencommunicatie, die niet enkel inzet op louter generieke info, zoals bij de VLAM. Enkel zo komen ook de waarden en het duurzame karakter van onze sector positief in de kijker.

Dat de communicatie naar de consument voortaan enkel nog door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zou uitgevoerd worden, is een slag in het gezicht, zowel van iedereen die in de biosector actief is als voor de vele bio-consumenten. Dit is dan ook bijzonder ongeloofwaardig.

Er is een groot verschil tussen de opdracht van VLAM en die van BioForum Vlaanderen. VLAM moet de verkoop van bio stimuleren en voert dus in de eerste plaats promotie en marketing rond bio. Dat doen ze aan de hand van vrolijke campagnes over het brede aanbod of de smaak van bio. Bio Mijn Natuur, de consumentenwebsite van BioForum Vlaanderen, geeft daarentegen in de eerste plaats inhoudelijke informatie over bio. Het toont consumenten hoe biologische voeding tot stand komt en waar de biologische manier van werken verschilt van de gangbare.

Niet terugdraaien, maar opkrikken
Mevrouw de Minister, wij vragen u te kiezen voor een toekomstgericht landbouwbeleid waarin bio naar waarde geschat en ondersteund wordt. Critici kunnen u doorverwijzen naar het Biorapport van uw eigen departement. Daarin kan iedereen lezen voor welke toekomst de landbouw in de rest van Europa en wereldwijd kiest.

We vragen dan ook dat u de beslissing om de werkingsmiddelen van BioForum te verminderen, intrekt. Als het budget dan toch moet worden aangepast, zou het beter omhoog gaan zodat de biosector zichzelf verder kan ontwikkelen en ontplooien.

Met vriendelijke groeten,

Namens bioboeren, bioverwerkers en biodistributeurs:

Renaat Devreese, Philip Sinnaeve, Lien De Bergh, Bart Van Parijs, Frederik Dossche, Marc en Lea Antonissen, Jean Pierre Mouton, Marleen Masson, Hendrik Verbeure, Vanya Verschoore, Filip Fraeye, Lode Speleers, Lieven Devreese, Michaël Crols, Béatrice Limpens, Heleen Dewanckele, Sofie De Blieck, Wim Vandenberghe, Jacques Gruson, Jos De Clercq, Lies Couckuyt, Benny Van de Velde, Jan Vanhuysse, Koen Meuwis, Jef Dries, Renaat Daem, Stefaan Deraeve, Luc Hollands, Frank Lambert, Kristina De Backer, Antoon Devreese, Johan Van Waes, Wouter Caerbout, Olivier Marescaux, Sandra Rydams, Leen De Haeck, Silke Devreese, Peter De Cock, Joke De Rocker, Johan Broekx, Katrien Quickshoudt, Herman De Meutter, Annita Blockx, Stefaan Van Acker, Frank Schelfhout, Jos Arits, Brecht Goussey, Herman D'Hauwe, Klaas Ysebaert, Roos Van Hecke, Sofie Van Slycken, Jens Mouton, Beaucarne Thierry, Hilde Nechelput, Frank Van de Steen, Erik Derinck, Johan en Mathias Hollevoet, Klaas Devreese, Koen Van Gelder, Bart Sys, Teja De Prins, Luc Meert, Marjolein Vermeersch, Mattias Plaetevoet, Hendrik David, Regine Laverge, Erwin Mertens