Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Voor gebruik binnen bio-leghennenhouderijen

Onderzoek mengteeltkuilen met vochtige peulvruchten en granen

Op 1 oktober ging het project 'KUILLEG' van start. Dit project heeft als doel meer regionale eiwitbronnen te gebruiken binnen de biologische leghennenhouderij. De focus ligt onder andere op het inkuilen van veldbonen en granen.

Uit een recente samenwerking tussen Inagro, ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij is aangetoond dat veldbonen en erwten mogelijke peulvruchten zijn die dienst kunnen doen als alternatieve eiwitbron. Echter de aanwezigheid van anti-nutritionele factoren (ANF) zoals tannines, glycosiden (zoals vicine en convicine in veldbonen), trypsine, protease inhibitoren en een lage ileale verteerbaarheid van methionine en cysteïne van peulvruchten maakt dat veldbonen slechts in beperkte mate in het rantsoen van pluimvee kan worden toegevoegd. Het verwerken van deze veldbonen en deze gaan combineren met granen is een mogelijke oplossing om deze ANF te reduceren en de mogelijke tekorten aan aminozuren (AZ) weg te werken. 

Doelstelling project

De algemene doelstelling van het project is maximale benutting van peulvruchten als alternatieve eiwitbron in biologisch leghennenvoeder; hiervoor worden verschillende deeldoelstellingen onderzocht:
  • In welke mate ANF van veldbonen worden gereduceerd wanneer deze worden ingekuild als vochtig graan. Het inkuilen van vochtig gedorst graan (25% vocht) wordt reeds in de praktijk toegepast. Bij inkuilen van een combinatie van veldbonen met graan zal mogelijk een gelijkmatige afrijping van beide componenten en de verhouding veldbonen ten opzichte van graan een belangrijke impact hebben op de kuilkwaliteit en de voederwaarde;
  • Nagaan hoe de kuilkwaliteit van een combinatieteelt geoptimaliseerd kan worden. Hierbij zal worden nagegaan i) welke de meest optimale verhouding is van veldbonen en granen en ii) of kuiladditieven nodig zijn om de kuilkwaliteit te optimaliseren. Bij de keuze van de componenten zal tevens rekening worden gehouden met variëteiten veldbonen en het soort graan dat meest geschikt is voor leghennen;
  • Via rantsoenberekening zal een maximaal inmengingspercentage in leghennenvoeders bepaald worden;
  • De kuil zal beoordeeld worden als alternatieve grondstof in het rantsoen voor biologische leghennen naar nutriëntenverteerbaarheid en N-excreties enerzijds en naar dierprestaties en eikwaliteit anderzijds.
IlVO voert dit project uit in samenwerking met Inagro en Hogeschool Gent.

Bron: CCBT (via BioKennis.org)
Publicatiedatum: