Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Nieuw samenwerkingsverband voor beter bermbeheer

Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en insecten moet uitwijzen of de afspraken werken zoals beoogd.


De samenwerking is ontstaan uit een publiek verschil van mening over bermbeheer afgelopen zomer. In daarop volgende gesprekken bleek dat bijvoorbeeld het klepelbeheer zowel de natuurorganisaties als LTO een doorn in het oog is. Deze veel toegepaste beheervorm verhakselt alle aanwezige vegetatie. Dit zorgt ervoor dat planten als akkerdistel, brandnetel en ridderzuring ruim baan krijgen. Een ongewenste ontwikkeling, vinden ook FLORON en De Vlinderstichting. "Zo gaan waardevolle vegetaties in korte tijd teloor door verruiging met uiterst algemene plantensoorten", aldus Froukje Postma van FLORON. "Allerlei insecten die van deze planten afhankelijk zijn, komen daardoor onder
druk te staan. Door beter te beheren, gaan we dat proces tegen", stelt Anthonie Stip van De Vlinderstichting. Vanuit landbouwkundig perspectief geeft volgens LTO een verruigde berm overlast en schade. "Voor de landbouw schadelijke onkruiden zullen welig tieren en overwaaien naar de
naastgelegen landbouwpercelen", zo zegt Trienke Elshof, betrokken bestuurder vanuit LTO Noord.

Op diverse locaties voeren agrariƫrs reeds het bermbeheer uit voor gemeenten of een waterschap, bijvoorbeeld in Weststellingerwerf (Fr), Muntendam (Gr), Amstelveen (NH) en Brandwijk (ZH). De partijen willen dat er meer van zulke voorbeelden van succesvol bermbeheer komen waarin boeren een belangrijke rol spelen. "Die uitdaging willen wij als LTO graag aangaan", aldus Trienke Elshof. Daar waar mogelijk kunnen boeren, al dan niet in samenwerking met agrarische natuurverenigingen, zelf het bermbeheer uitvoeren. Door bewust beheer met onder andere maaien en afvoeren van maaisel, ontstaat een andere, meer diverse vegetatie. Verder heeft de boer zelf de regie over het maaimoment. De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland willen samen verkennen hoe goed
bermbeheer ingezet kan worden om minder overlast voor de boer en meer biodiversiteit in de berm te bereiken.

Bron: LTO Nederland
Publicatiedatum: