De provincies Drenthe en Groningen stellen 20.000 euro beschikbaar voor het stimuleren van de biologische landbouw in de Veenkoloniën. Met het geld wordt een cursus gegeven voor boeren die geïnteresseerd zijn in de omschakeling naar biologische landbouw. Tijdens deze oriëntatiecursus komen praktische zaken aan bod die speciaal zijn toegespitst op de zand- en dalgronden in dit gebied. 

Omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering kent voor akkerbouwers in de Veenkoloniën andere uitdagingen dan voor boeren op de klei. Zo vraagt onkruidbestrijding specifieke aandacht. Ook zijn er op zand- en dalgronden andere teelten mogelijk, waarmee het zaai- en oogstplan van akkerbouwers in de Veenkoloniën er heel anders uitziet dan dat van boeren op kleigrond.

Cursus start in november

Zowel in Groningen als in Drenthe zijn boeren inmiddels geïnteresseerd in deelname aan de oriëntatiecursus. De deelnemers dragen zelf 350 euro bij in de kosten van de cursus. De cursus bestaat uit 6 (veld)bijeenkomsten en een individueel keukentafelgesprek. Tijdens de cursus zullen diverse biologische (teelt)adviseurs én biologische boeren hun kennis met de deelnemers delen. De cursus start in november.

Informatiebijeenkomst

Er is nog ruimte voor boeren die zich met deze cursus willen oriënteren op de omschakeling naar biologisch. De provincies Drenthe en Groningen organiseren op 22 november een start- en informatiebijeenkomst bij de Proefboerderij 't Kompas te Valthermond (Noorderdiep 211, Valthermond). Tijd: 13.30 tot 15.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst en/of voor de oriëntatiecursus kan via de site van Biologische Landbouw Groningen of de site van Innovatie Veenkoloniën.

Bron: Provincie Groningen