De inzaai van een vanggewas na de oogst van granen kan een extra snede ruwvoer opleveren. Zeker in een droge zomer waar de ruwvoedervoorziening krap wordt is dat een welkome aanvulling van de voorraad. In een proef met vijf mengsels van grasachtigen en vlinderbloemigen vertoonde een mengsel van zomerhaver, Alexandrijnse klaver en wikke de hoogste droge stofopbrengst, namelijk 4,2 ton per hectare.

Na een oogst van graan als GPS of vochtig graan is het mogelijk nog een extra snede ruwvoeder van ongeveer 4 ton droge stof te oogsten in de tweede helft van september. Dit vindt plaats vóór de inzaai van een wintergraan. De gewassen sorghum of soedangras zijn hiervoor niet geschikt. Italiaans raaigras haalt bij een dergelijke korte tussenteelt slechts een beperkte opbrengst van 2,9 ton droge stof per hectare, maar kent wel een goede voederwaarde. Dankzij de goede weersomstandigheden zit er wel nog heel wat groei in het Italiaans raaigras en de Alexandrijnse klaver waardoor een tweede snede mogelijk is dit najaar. Zomerhaver tenslotte kon een goede opbrengst (4,2 ton DS/ha) combineren met een behoorlijke voederwaarde.

Klik hier voor het volledige document: Groenbedekkers als ruwvoeder.

Bron: CCBT (via BioKennis.org)