Het bevoegde comité van de EU besprak afgelopen vrijdag in Brussel de verdere erkenning van glyfosaat. Het kwam opnieuw niet tot een duidelijke beslissing. Een gemiste kans vinden zowel BioForum Vlaanderen als VELT. 

De discussie rond de verlenging van de vergunning van glyfosaat houdt intussen al meer dan een jaar aan. Vorig jaar besloot de Europese Commissie om bijkomend advies af te wachten vooraleer een standpunt in te nemen. Uit dit advies van EFSA en ECHA, twee Europese wetenschappelijke instellingen, bleek dat er geen vuiltje aan de lucht is. Dat resulteerde in juli 2017 tot het voorstel waarin de Europese Commissie een verlenging vraagt van de erkenning voor glyfosaat met tien jaar.

De voorbije weken werd duidelijk dat er geen consensus is over dit voorstel. Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Luxemburg lieten weten tegen te stemmen of zich te zullen onthouden. Duitsland en België hielden hun beslissing nog in beraad. Nederland daarentegen stond positief tegenover het voorstel voor een tienjarige verlenging. Minister Kamp vindt een verlenging van vijftien jaar zelfs verantwoord.

Uiteindelijk was er geen stemming, enkel een uitwisseling van gedachten tussen de verschillende lidstaten. Er moet een nieuw voorstel uitgewerkt worden. Wordt dus nogmaals vervolgd, op een volgende bijeenkomst.

Wetenschappelijk onderzoek

Over het wetenschappelijk onderzoek is de laatste maanden heel wat gezegd en geschreven. Een rechter in Californië in de VS toonde aan dat Monsanto wetenschappers manipuleerde om resultaten van studies te verzwijgen of te herschrijven in het voordeel van Monsanto. Ook in Europa rezen er bijkomende twijfels. In juli 2017 publiceerde Chris Porter, vooraanstaand lid van het IARC een wetenschappelijk artikel dat haarfijn toelicht dat acht studies met een significant verband tussen glyfosaat en tumorontwikkeling bij muizen en ratten niet in de EFSA-beoordeling opgenomen zijn. Die beoordeling lijkt dus toch niet zo sluitend te zijn als het EFSA laat uitschijnen.

Alternatief: biologisch

Barbara Creemers van VELT reageert: "Een gemiste kans, want het draagvlak is er om te kiezen voor de gezondheid van alle Europeanen. Sinds half juli het glyfosaatgebruik door particulieren in Vlaanderen verboden is, groeit de verontwaardiging over het gebruik in de landbouw. Het is verboden op onze oprit, maar niet op ons bord", stelt Barbara Creemers van VELT. "Daar kan je iets aan doen: kies voor biologisch!" Telkens wanneer een consument een bio-product koopt, geef die de bio-boer immers het signaal dat hij of zij kiest voor gezonde, ecologische voeding zonder glyfosaat."

"De Monsanto-papers hebben mijn kijk op wetenschappelijk onderzoek veranderd. Natuurlijk wist ik dat er heel wat onderzoeken gefinancierd worden door de voedingsindustrie. Maar dat er niet meer verontwaardiging was rond dit schandaal, doet mij teruggrijpen naar mijn buikgevoel. Ik wil niet een beetje vergif in mijn eten. Daarom kies ik nog bewuster voor biologische voeding, als het kan rechtstreeks van bij de bioboer. Zo krijg ik immers nog meer inzicht in de inspanningen die hij levert om lekker eten voor ons te produceren en betaal ik met de glimlach een paar euro meer. En daarom kweek ik ook nog meer groenten gewoon zelf in mijn moestuin, pesticidenvrij uiteraard."

Voedselproductie zonder glyfosaat

Ook Petra Tas van BioForum Vlaanderen reageert: "In de biologische landbouw zijn chemisch-synthetische pesticiden zoals glyfosaat wettelijk verboden. Biologische boeren gaan anders te werk. Zij zetten preventief in op onkruidbestrijding door te investeren in een gezonde bodem en door een brede teeltrotatie toe te passen. Ze kunnen ook mechanisch te werk gaan of onkruid wegbranden. Onafhankelijke controleorganisaties controleren elke biologische landbouwer op het naleven van de normen. Daarbij worden onder meer bodem- en productstalen genomen. Boeren die tijdens de jaarlijkse controle voldoen aan alle normen voor de biologische teelt, ontvangen een certificaat waardoor ze hun product als biologisch mogen verkopen. Bij voedselverwerkende bedrijven, wordt onder meer gecontroleerd of alle gebruikte landbouwingrediënten biologisch zijn. Tot slot staan ook de andere schakels van de keten, zoals groothandels en kleinhandels, onder controle. Als consument kun je er dus op vertrouwen dat biologische voeding geproduceerd wordt zonder het gebruik van glyfosaat."

Bron: BioForum Vlaanderen