In het najaar hebben we te maken met een vochtiger klimaat waardoor schimmelziektes, zoals Cladosporium in tomaat, makkelijker de kop zullen opsteken. Het is daarom belangrijk om te monitoren en te streven naar een luchtig gewas. In het kader van het demonstratieproject BIOROOTS werden technische flyers opgesteld voor een aantal plagen en ziekten.

De flyers zijn hier te bekijken.

Bron: CCBT