Tholen – Teleurstelling overheerst bij Hein Wolff van Nautilus Organic. De biologische telerscoöperatie heeft afgekondigd een pauze te zullen inlassen voor een nieuwe GMO-subsidieaanvraag. Voor 2018 wordt geen nieuw plan ingediend. "We hebben dit jaar als enige producentenorganisatie een operationeel plan ingediend over de periode 2017-2020. Het plan zit goed in elkaar, maar de RVO denkt daar anders over en heeft het afgekeurd. BV Nederland zet zichzelf op achterstand, in Brussel snappen ze er niets van."

"GMO is een goede voorziening, maar leidt nu te veel af van onze hoofdtaak: het vermarkten van de producten van onze leden", vervolgt de directeur. "Totdat er meer duidelijkheid is over de regelgeving omtrent GMO, zetten we onze plannen even on hold. Zeker zolang het risico bestaat dat goedgekeurde plannen zelfs na het toekennen van GMO-gelden nadien alsnog afgekeurd kunnen worden, waarbij ook de subsidie met terugwerkende kracht moet worden terugbetaald."

Nautilus Organic wil de lijn van haar verkoop- en marketingactiviteiten, een weg die twee jaar geleden is ingeslagen, doorzetten. Daarbij richt de telerscoöperatie zich op het aantrekken van nieuwe leden en het ondersteunen van omschakelaars. "We willen ons niet laten vertroebelen door de negatieve sfeer die nu rondom GMO hangt. Vanuit de organisatie gaat daar nu veel te veel tijd in zitten."

Toch verwacht Hein niet dat deze ontwikkeling verstrekkende gevolgen heeft voor de slagkracht van de coöperatie. "Over 2017 hadden we ook geen GMO. We hadden al rekening gehouden met het feit dat de regelgeving moeizamer zou worden. De operationele gang van zaken rondom de coöperatie hebben we daarom al ruim van tevoren veilig gesteld. De organisatie van onze coöperatie is – met of zonder GMO – toekomstbestendig."

In 2018 heroverweegt Nautilus of er een nieuw plan wordt ingediend. "Dat is mede afhankelijk van de houding van collega-producentenorganisaties. Je moet hierin gezamenlijk optrekken. Dit jaar heeft Nautilus een eenzame strijd gevoerd en is het ons helaas niet gelukt", besluit hij.

Voor meer informatie:
Nautilus Organic
Ecu 21a
8305 BA Emmeloord
T: +31 (0)321-328040
info@nautilusorganic.nl
www.nautilusorganic.nl