Op 3 juli presenteerde de Vlaamse minister van Landbouw Joke Schauvliege het biojaarrapport. Het rapport bevat cijfers over biologische productie en consumptie uit 2016. De Vlaamse biosector blijft op beide vlakken groeien, zo blijkt.Het aantal Vlaamse gecertificeerde biologische landbouwbedrijven nam toe van 370 naar 430. Er waren 75 nieuwe aanmeldingen, 15 bedrijven zetten hun activiteit als producent stop. Het areaal nam met zo'n 30 procent toe, van 5.343 hectare naar 6.960 hectare. Die groei is in grote mate toe te schrijven aan een groep omschakelende melkveehouders. Vanaf eind 2017 wordt een verdubbeling van de bio-melkproductie verwacht. Toch blijkt maar 0,9 procent van het Vlaamse areaal biologisch.

De 32 grootste biobedrijven hebben de helft van het biologisch areaal in handen, terwijl de helft van de bedrijven amper 6% van het bio-areaal bewerken. Dat weerspiegelt het contrast tussen een grondgebonden dierlijke productie en de kleinschaligheid van groenten- en fruitteelten.

Er zijn 906 marktdeelnemers (exclusief producenten, deze groep bestaat uit verwerking, import, distributie en verkoop) onder controle eind 2016, 10% meer dan eind 2015. De verwerking en distributie van bioproducten neemt een steeds prominentere plaats in de keten.

Meer nieuwkomers dan stopzetters

Een op de drie omschakelende bioboeren wint vooraf advies in bij Bio Zoekt Boer of een erkend biobedrijfsadviseur. 14% van alle deelnemers aan starterscursussen volgde een starterscursus bio. Het aantal nieuwkomers is in de voorbije jaren groter dan het aantal stopzetters.

Een analyse van 88 stoppers over de periode 2010-2016 leert dat meer dan de helft van hen binnen de eerste vijf jaar na hun eerste aanmelding als biologisch producent zijn gestopt. Een potentieel van 738 hectare biologische grond ging hierbij verloren. Een op de drie stopzettingen was definitief en nog een derde van de stopzetters keerde terug naar de gangbare landbouw. De helft van de stopzetters zijn tuinbouwbedrijven (groenten + fruit + combinaties van tuinbouwteelten).

Consumptie groeit weer sterk

De Belgische biomarkt groeide vorig jaar opnieuw met dubbele cijfers. De totale bestedingen van biologische producten stegen in 2016 met 12% en de verse bioproducten zelfs met 13%. De groei was het sterkst in het zuiden van het land. Vlaanderen bleef met een stijging van 7% iets achter op het marktgemiddelde. Het totale aantal biokopers steeg tot een niveau van 93% van alle kopers.

Het marktaandeel van bioproducten groeide ook verder door. Binnen de verse voeding is het bio-aandeel in België gestegen van 2,7 naar 3,0%. Het grootste marktaandeel hebben de biologische vleesvervangers. Een op de vier gekochte vleesvervangers is biologisch. Het kleinste marktaandeel hebben de biovleeswaren met 0,9%.

De grootste groeiers waren de bio-aardappelen en de bio-eieren. Biologische versproducten zijn gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten en dit prijsverschil blijft nagenoeg stabiel over de jaren heen. Voor brood, vlees en kip was de bioversie gevoelig duurder dan de gangbare variant. Voor biomelk werd het prijsverschil kleiner.

De gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel van amper 1%. De alleenstaanden, zowel oud als jong, hebben het hoogste bioaandeel van 4 à 6%. De groeiers binnen de biomarkt op lange termijn zijn de tweeverdieners en de welgestelde gezinnen met kinderen.

De klassieke supermarkt blijft het grootste biokanaal met 41,5%. Op de tweede plaats volgt het gespecialiseerde kanaal (speciaalzaak/natuurvoeding/overige algemene voeding waaronder ook Bioplanet) met een aandeel van zo'n 31%. De hard discount (9,4%) blijft een kleine speler op de biomarkt maar groeit wel sterk.

Je vindt het hele biorapport hier terug.

Bron: BioForum Vlaanderen / LV Vlaanderen