Of het nu gaat om slimme innovaties die zijn geïntegreerd in handige machines, rekenmodellen, handige adviezen, innovatieve raskeuzes of mengteelten die systeeminnovaties initiëren; op de Bio Velddag zijn deze ontwikkelingen aan den lijve te ondervinden in het veld van de Prof Broekemahoeve. Het thema is 'Symbiose; Bodem, Boer en Business'. Het startschot daarvoor wordt gegeven door Gedeputeerde Jan Nico Appelman.

Naast het palet van de Bio Velddag van demo en proefvelden in het veld met een programma van veldpresentaties, workshops en ruimte voor machinedemonstraties is er weer een veldplein waarin marktkramen in beursopstelling gecentreerd zijn rondom een bourgondische vuurplaats, de veldcatering. De velddag wordt wederom afgesloten met een bourgondische barbecue-maaltijd. Het programma biedt zowel voor de plantaardige biologische sector als voor de veehouderij inhoud voor een inspirerende velddag.

Bezoekers zijn op het veldplein zijn welkom voor een gesprek met bedrijven actief in de biologische sector, van plantveredelingsbedrijf tot handels- en adviesorganisaties. Advies kan gebaseerd zijn op producten en diensten, inhoudelijk over de biologische teelt of gerelateerde onderwerpen zoals de bodem, omschakelen, of financieel van aard. In het ontmoetingscafé zijn een aantal bedrijven, adviseurs en sponsors onder één dak verenigd door middel van statafels en barkrukken. Biohuis als Bionext zijn hierin ook vertegenwoordigd als klankbord voor belangenbehartiging en ontwikkelingen in de sector. In het café bloeien ook de ontwikkelingen van de Bio Academy.

Datum:
woensdag 21 juni 2017
Thema: Symbiose; Bodem - Boer- Business
Organisatie: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR, Louis Bolk Instituut, Agrifirm, Delphy en het Biologisch Netwerk
Symposium Agrifirm: www.agrifirm.nl/bio-velddag
Start Velddag: 14 uur met om 18 uur een Bourgondische maaltijd
Entree bezoekers: gratis

Voor meer informatie: www.biologischevelddag.nl