Vier bijeenkomsten in het teken van biodiversiteit

De Natuur-Weide-Dagen 2017

Voor de derde keer organiseert Vereniging de Natuurweide de Natuur-Weide-Dagen.
Dit keer staat 'Biodiversiteit' centraal op de dagen. En omdat de biodiversiteit per regio erg verschillend is in Nederland organiseert de Natuurweide vier verschillende inhoudelijke bijeenkomsten. Men is welkom op alle bijeenkomsten.

"Biodiversiteit is de brandstof van het leven", zei voormalig minister Gerda Verburg eens op een presentatie. Dat besef dringt steeds verder door in de landbouw. Waar vroeger overhoekjes en marginale stukken land gebruikt werden voor de aanplant van een haag of de aanleg van een paddenpoel zien we nu steeds beter in dat dergelijke stukjes natuur het bedrijfssysteem ondersteunen. Hagen geven beschutting. Kruiden in het grasland is naast goed voor weidevogels ook goed voor de gezondheid van het vee. Erfbeplanting is niet alleen mooi maar geeft ook nestgelegenheid aan vogels en vangt fijnstof af uit de stal. Een uitbundig bodemleven draagt bij aan de kwaliteit van het veevoer. Natuurbeheer en voedselproductie gaan hand in hand. Oude veerassen zoals FH en Blaarkop passen goed bij een biologische bedrijfsvoering. Een bijzondere uitdaging ligt er voor het veenweidegebied waar bodemdaling een probleem aan het worden is. Kan natte teelt (cranberry, lisdodde, enzovoorts) bestaan naast melkveehouderij?

Een ding is duidelijk: wordt biodiversiteit de basis onder het bedrijf dan verandert het boer zijn van een gespecialiseerde activiteit naar een meer diverse activiteit. Biodivers boeren. Dat is de toekomst. Dat vraagt wel andere manieren van denken en andere vaardigheden en andere markten, maar dat maakt het boeren ook uitdagender en het sluit beter aan bij wat de samenleving verwacht van ons als biologische melkveesector. Over al deze punten gaat men op De Natuur-Weide-Dagen met elkaar en met deskundigen in gesprek. Elke dag eindigt met een inventarisatieronde over punten die de Natuurweide mee moet nemen in haar, op te stellen, visie 2025.

De bijeenkomsten zijn gratis, voor lunch wordt gezorgd, maar opgave vooraf is wel verplicht. De inhoud van de vier bijeenkomsten:

1. West: Natte teelten en melkveehouderij

Datum: 14 juni 2017
Plaats: Veenweide Innovatie Centrum, Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Programma:
10.00: Inloop met koffie
10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder Teunis Jacob Slob
10.45: Frank Lenssinck (VIC) over natte teelten (cranberry, lisdodde en riet) naast melkveehouderij; kan dat samen?
12.15: Lunch
13.00: Rondleiding over bedrijf en natte teelten olv Frank Lenssinck
15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide
15.30: Slotwoord van Teunis Jacob

Opgave voor 12 juni in verband met de lunch. Mail naar Teunis Jacob Slob: tjslob@solcon.nl

2. Zuid: Rol van bomen en hagen op het melkveebedrijf.

Datum: 15 juni 2017
Plaats: Dick Dankers, Nieuweweg 3, 5106 RA, Dongen Vaart

Programma:
10.00: Inloop met koffie
10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder Jo van Balkom
10.45: Kees van Veluw (LBI) over de rol van bomen op het melkveebedrijf
12.15: Lunch
13.00: Rondleiding over bedrijf
15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide

15.30: Slotwoord van Jo van Balkom

Opgave voor 13 juni in verband met lunch. Mail naar Jo van Balkom: v.o.f.dekerkhoeve@hotmail.com

3. Oost: Bovengronds mest uitrijden en Effectieve Micro-organismen

Datum: 8 juni 2017
Plaats: Erik Valk, Horstweg 21, 8107 AA, Broekland

Programma:
10.00: Inloop met koffie
10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder John Arink
10.45: Erik Valk (voorzitter VBBM) over Bovengronds mest uitrijden en Effectieve Micro-organismen
12.15: Lunch
13.00: Rondleiding over bedrijf
15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide
15.30: Slotwoord van John Arink

Opgave voor 6 juni in verband met lunch: mail naar John Arink: info@ekoboerderijarink.nl

4. Noord: Kruiden in het grasland en Bio-KI

Datum: 6 juni 2017
Plaats: Maaike Bouma, Carl-Fellingerwei 1, 8755 JL, Skuzum (Idsegahuizen, bij Makkum)

Programma:
10.00: Inloop met koffie
10.30: Welkom door Natuurweide Bestuurder Jos Langhout
10.45: Kruiden rondleiding over het bedrijf met Jan Paul Wagenaar (LBI)
12.15: Lunch
13.00: Wytze Nauta over Landrassen en Bio-KI
15.00: Inventarisatie van relevante punten voor de visie 2025 van de Natuurweide
15.30: Slotwoord van Jos Langhout

Opgave voor 5 juni in verband met lunch: mail naar Jos Langhout joslanghout@yahoo.com

Voor meer informatie: www.denatuurweide.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven