Op de slotzaterdag van deze achtste jaargang landbouw- en voedseldialogen met als hoofdthema 'De transitie van ons voedselsysteem: vernieuwers aan het woord' worden verbindingen gezocht tussen vernieuwers en enkele grote mainstream spelers in actieve dialoog met de zaal. Daarbij wordt gezocht naar de transitie richting een gezond, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem - met een evenwicht tussen menselijke behoeften en de draagkracht van de aarde. Vooral de klimaatproblematiek gaat veel eisen van ons landbouw- en voedselsysteem en van de onze voedselconsumptie.


V.l.n.r.: Marc Calon, Lizelore Vos en Jaap Korteweg

Nederland geldt internationaal als agrarisch gidsland. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland "over 5 tot 10 jaar de onbetwiste koploper is in veilige, gezonde en duurzame voeding en een duurzame land- en tuinbouw." Nederland is 's werelds tweede exporteur van landbouwproducten, waaronder bloemen, (poot)aardappelen, zaden, groenten, vlees en zuivel. Daarnaast zijn we een grote speler in apparatuur zoals melkrobots en vooral ook in kennis. Uit alle werelddelen komen studenten naar Wageningen.

Maar hoe houdbaar is deze exportpositie? De globalisering stagneert, er is meer concurrentie uit het buitenland en er zijn twijfels gerezen of Nederland wel in de goede richting gidst. Hoe zorgen we dat Nederland een echt gidsland wordt in de wereldwijde transitie? Moet de landbouw bijvoorbeeld niet veel meer bijdragen aan bodemherstel en klimaat door CO2 als organische stof in de bodem op te slaan? En in hoeverre kunnen we vlees vervangen door plantaardig voedsel?

De reeks is bedoeld voor geïnteresseerde burgers, studenten en professionals en wordt geleid door Felix Rottenberg. We gaan in gesprek met enkele belangrijke spelers en vernieuwers, waarbij de zaal kan meediscussiëren en stemmen over stellingen.

Sprekers:
  • Marc Calon, voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland over de rol van Nederlandse agrariërs in de transitie;
  • Berry Marttin, lid raad van bestuur van de Rabobank, een leidende financier van landbouw en voedselproductie wereldwijd, over de gidsrol van Nederland voor de landbouw wereldwijd;
  • Catharinus Wierda, Solidaridad, economische ontwikkeling en climate smart zuivel in ontwikkelingslanden;
  • Jaap Korteweg, Vegetarische Slager, over de transitie van dierlijk naar plantaardig voedsel in de praktijk
  • Pieter Jelle Beers, HAS Hogeschool Den Bosch, over transitiemodellen
  • Annechien ten Have, vernieuwende varkenshouder, akkerbouwer en biogasboer in Groningen
  • Lizelore Vos, biodynamisch akkerbouwer in de Noordoost Polder.
Voor kaarten, ga naar www.rodehoed.nl/foodfriend.

Tijdstip: zaterdag 13 mei van 11:00 tot 15:30 uur.
Locatie: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Voor meer informatie:
Bert van Ruitenbeek, info@ecominds.nl, 06-206731016
Wouter van der Weijden, wvanderweijden@clm.nl, 06-41710428