Er is de laatste maanden veel gebeurd op het gebied van regelgeving voor de biologische sectoren. Wat belangrijke zaken op een rijtje:

Global Gap en aanwending van mest

In 2016 was er veel commotie rond Global Gap, zowel bij gangbare als bij biologische telers, in verband met onhaalbare eisen aan de periode tussen mestaanwending en oogst. Met inspanning van LTO, NFO en Biohuis hebben partijen toen kunnen voorkomen dat een aantal teelten onmogelijk zouden worden. Bij de volgende versie van Global Gap dreigen echter weer dezelfde problemen. Daarom heeft LTO een ondernemersgroep gevormd, waarin ook veel Biohuis leden uit diverse sectoren zitten.

Fosfaatacties

Op 12 april diende in Den Haag het kort geding tegen de fosfaatreductieregeling 2017. De uitspraak is morgen (4 mei) te verwachten. In maart en april zijn al veel biologische koeien noodgedwongen naar de slacht gegaan. Intussen bestudeert de Eerste Kamer het wetsvoorstel fosfaatrechten 2018, dat al door de Tweede Kamer is aangenomen. De behandeling in de Eerste Kamer is op 16 mei. Biohuis en Natuurweide blijven zich inzetten voor de biologische melkveehouders en zullen hen informeren over verdere bezwaar- en beroepmogelijkheden.

Inputlijst SKAL per 1 mei

De nieuwe inputlijst van Skal/FiBl is per 1 mei leidend voor het oordeel van Skal of bepaalde producten zijn toegestaan bij de biologische teelt. Van inputs die vanaf 1 mei zijn gekocht, en niet op de lijst staat, moet u zelf aantonen dat het gebruikt mag worden.

Een nieuwe Europese Bio-verordening?

Drie jaar geleden publiceerde de Europese Commissie haar voorstel voor vernieuwing van de biologische wetgeving. Het voorstel ontving veel kritiek. Biologische organisaties in de EU hebben lange tijd de verordening afgewezen. Als voorzitter van de COPA – werkgroep biologische landbouw (waarin maar liefst 250.000 biologische boeren in Europa vertegenwoordigd worden), werkt Kees van Zelderen, samen met onder andere Bionext, hard aan verbetering van de voorstellen. Onderhandelaar Häusling van het Europees Parlement sprak begin april de hoop uit dat partijen er voor medio 2017 uit zijn.

Aanleiding voor Bionext om de voorlopige balans op te maken waarbij ze een vergelijking maken tussen de standpunten en wensen van de Nederlandse biologische sector uit 2014 en de meest recente onderhandelingsteksten, van maart 2017. Daarbij moet opgemerkt worden dat veel detailregels nog uitgewerkt moeten worden en over een aantal cruciale onderwerpen nog onderhandelingen plaatsvinden.

De voorlopige conclusie is dat de grootste problemen van de eerste voorstellen uit 2014 lijken afgewend, maar dat de werkelijke vernieuwing zeer beperkt is. En sommige voorstellen kunnen nog altijd op bedrijfsniveau grote gevolgen hebben.

Bron: ZLTO