Wat zijn nou precies de verschillen tussen gangbaar en biologisch boeren? Zit het vooral in de praktische manier van werken of is het echt een andere 'mindset'? Om dat te horen, te zien én te ervaren ging gangbaar akkerbouwer Jasper Roubos uit Abbenes (Noord-Holland) een ochtend op bezoek bij Henk Klompe en Adri van Nieuwenhuyzen, beide biologisch akkerbouwer in Biddinghuizen (Flevoland). Na een uitgebreide rit langs de velden en een intensieve discussie in de tuin van Klompe, blijkt dat beide 'partijen' veel raakvlakken hebben, maar ook een aantal duidelijke verschillen kennen.

Jasper Roubos wil weten hoe Klompe en Van Nieuwenhuyzen tegen de gangbare landbouw aankijken. Is die 'slechter' of 'minder' dan de biologische landbouw? Beide bio-boeren geven aan in het verleden ook 'gewoon gangbaar' geboerd te hebben
en dus goed weten hoe het daarin werkt. "Ik veroordeel de gangbare landbouw allerminst, maar vindt het wel prettig dat ik op een biologische manier boer. Ik zie de gangbare manier van boeren steeds meer als een wurggreep; telers moeten zoveel
mogelijk product voor een zo laag mogelijke prijs telen. Dat staat me heel erg tegen", zo motiveert Klompe zijn keuze voor bio.

Ook Van Nieuwenhuyzen heeft geen moeite met zijn gangbare collega's, maar ziet wel een belangrijk verschil in 'mindset' met biologische boeren. "Gangbare boeren benaderen elkaar meer als concurrent en hebben in mijn ogen een negatievere inslag
als het gaat om hun sector. Biologische boeren zijn positiever en zien elkaar minder als bedreiging." Gevraagd naar een verklaring hiervoor haalt hij aan dat bio-boeren de afgelopen decennia meer gedwongen werden om samen te werken om de sector
op te bouwen. "Dat schept hoe dan ook een band." Verder is er meer direct contact met de consument door de verkoop aan winkels, boerenmarkten en dergelijke. "Ik denk dat we daardoor meer waardering voor ons werk krijgen. En dat verhoogt weer
het werkplezier."

Nog een reden waarom beide mannen zijn omschakeld naar bio is de allergische reactie die ze in het verleden van een chemisch gewasbeschermingsmiddel kregen. "Voor mij was dat een flinke duw richting bio, want ik ben er destijds flink ziek van geweest", aldus Van Nieuwenhuyzen.

Dit artikel maakt deel uit van een groter artikel dat eerder verscheen in Forward Farming, een uitgave van Bayer CropScience SA-NV. Klik hier voor meer informatie over Forward Farming.