Bij het aanvragen van het controlecertificaat voor invoer hebben importeurs vanaf woensdag 19 april aanstaande de keuze voor een papieren certificaat of een elektronisch certificaat via TRACES. Per 19 oktober 2017 vervalt de huidige papieren versie van het certificaat en kan het certificaat alleen nog elektronisch worden aangevraagd door de importeur en voor ontvangst van de goederen worden ondertekend door de eerste geadresseerde. Er is dus een overgangsperiode van een half jaar waarin gekozen kan worden tussen het papieren of het nieuwe elektronische certificaat.

TRACES

Voor het elektronisch en online aanvragen én aftekenen van dit importcertificaat, is een applicatie ontwikkeld in TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technologie). In dit door de Europese Commissie ontwikkelde systeem kunnen medewerkers van importeurs van biologische landbouwproducten zelf digitaal een certificaat voor invoer van biologische producten aanvragen. Daarnaast kunnen medewerkers van de eerste geadresseerde van de biologische producten in TRACES het certificaat, voor de ontvangst van de producten, ondertekenen.

RVO.nl heeft alle Nederlandse importeurs en eerste geadresseerden geregistreerd in TRACES. Na het aanvragen van een EU-login account kan de gebruiker het account koppelen aan zijn of hara bedrijf. In de LOGIN GUIDE staat de procedure beschreven om een EU-login account aan te vragen en te koppelen aan uw bedrijf dat reeds geregistreerd is in TRACES. Nadat het account is geactiveerd kan men in TRACES inloggen en kunnen daar de controlecertificaten voor de invoer van biologische producten aangevraagd worden.

In de 'Quick Reference Guide' kunnen ondernemers stap voor stap de procedure van inloggen in TRACES, aanvragen en aftekenen van een certificaat terugvinden.
Na het lezen van de informatie nog vragen over het inloggen in TRACES? Contacteer dan de RVO. Zij begeleiden de introductie van de applicatie.

Over import

Biologische producten worden ook vanuit landen buiten de Europese Unie (derde landen) geïmporteerd naar Europa. Om vanuit een derde land in ons land als biologisch product te worden verkocht is een 'controlecertificaat voor invoer van biologische producten’ nodig. Dit certificaat, overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EC) Nr. 1235/2008, moet worden overlegd bij de invoer van biologische producten uit derde landen om deze producten in de Europese Unie als biologisch in het vrije verkeer te brengen.

Klik hier voor meer informatie over de eisen aan import van biologische producten.