Biologisch distribiteur OTC-Holland investeert in de bouw van een nieuw pakstation met mango sorteerlijn samen met partner Sanlé Sechage Export uit Banfora. Sanlé is al jaren de vaste leverancier van biologische mango's aan OTC. "In combinatie met onze droogfabriek voor mango op dezelfde locatie kunnen we een enorme kwaliteitsslag gaan maken de komende jaren", aldus directeur Yaya Koné en commercieel verantwoordelijke Karim Soma. "Het starten van dit gezamenlijke project is een logische stap in de gezamenlijke ambitie die we delen met OTC om voortdurend kwalitatieve vooruitgang te boeken. Met dank aan het develoPPP programma hebben we deze projectstap met OTC kunnen nemen."


De eerste steenlegging van het pakstation waar de mango sorteerlijn komt te staan.

Supply development

Edward Out, algemeen directeur bij OTC-Holland én verantwoordelijk voor inkoop Afrika licht toe: "Leveranciersontwikkeling is één van de focusgebieden bij OTC. Van groot belang om afnemers ook in de toekomst goed te kunnen blijven bedienen. Samen met onze partner Sanlé in Burkina zagen wij de noodzaak tot het verbeteren van de infrastructuur en investeren in specifieke kennis." Sanlé werkt momenteel samen met 16 gecertificeerde lokale mangotelers. "We gaan samen met deze telers werken aan verbeteringen in het gehele proces van teelt tot sorteren en van oogstmethodes tot conditionering. We verwachten onze exportvolumes de komende jaren te kunnen vergroten en daarmee onze groep telers te kunnen uitbreiden", aldus Yaya Koné.


Officieel moment: de eerste steen is gelegd door Yaya Koné en OTC coördinator Everard Geurtsen.

MmmBIO

Dit jaar worden de mango's verpakt in de speciaal voor dit project ontworpen 'MmmBIO'-dozen. Het huismerk van OTC staat voor hoogwaardige kwalitatieve biologische producten met een sociaal maatschappelijk karakter. Concreet betekent dit dat OTC samen met Sanlé investeert in dagopvang voor de kinderen van werknemers. Er wordt een veilige plek voor de kinderen gecreëerd waar ze overdag een gezonde maaltijd krijgen en waar ze worden uitgedaagd met sport- en spelactiviteiten. Het uiteindelijke doel is dat meer kinderen de stap maken naar de lagere school, immers educatie is de weg naar een betere toekomst.


Vreugde bij de aanwezigen.

Uitbreiding OTC-team

Het OTC-team is onlangs uitgebreid door de komst van Núria Vlonk-Cunha Soares. Als Supply Development Manager houdt zij zich bezig met het opzetten en implementeren van projecten in ontwikkelingslanden en dan met name in West-Afrika. Voor inhoudelijke vragen over dit project, kunt u contact opnemen met Núria via +31 (0)320 211 509 of Nuria@otcholland.com.


Inmiddels is er al flink gebouwd.


Versgeplukte biologische mango's.

Voor meer informatie: www.otcholland.com