Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

BioTuinders: goed bodembeheer basis voor tuinderij

Ruim één jaar geleden hebben biologisch tuinders de vereniging De BioTuinders opgericht. Doel van de vereniging is de tuinderijen een stem te geven in de ontwikkelingen binnen de biologische sector en de belangen van de tuinbouw te behartigen naar besluitvormende organisaties toe.

Daarnaast is de vereniging een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, zo is er najaar 2016 bij de Tuinen van Weldadigheid een bijeenkomst over 'zaad- en plantgoed' georganiseerd. Najaar 2017 houdt de BioTuinders een ledenvergadering met als thema 'bodembeheer'. Voor alle tuinders is goed bodembeheer – beperken grondbewerking, composteren, groenbemester, vruchtwisseling, toepassen potstalmest – de basis voor de tuinderij.

Gezamenlijk optrekken loont
Het loont om gezamenlijk op te trekken, blijkt uit de verlaging van het Skaltarief sinds twee jaar voor kleine biologische bedrijven (omzet < 50.000 euro). Hier hebben de tuinderijen, samen met andere kleinschalige bedrijven, bij Skal op aangedrongen en met resultaat.

Daarnaast wordt met Skal het gesprek aangegaan over efficiëntere controles en de mogelijkheid om de controles meer te doen op basis van risico-inschatting.

Ook heeft de vereniging input geleverd aan Bionext om met RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van EZ in gesprek te gaan over meer maatwerk voor kleinschalige bedrijven. Zo is het invullen van de Gecombineerde opgave voor biologische tuinderijen vrijwel onmogelijk door de grote diversiteit aan teelten op een relatief kleine oppervlakte.

Biologische tuinderijen kunnen zich aansluiten bij BioTuinders. Ook bedrijven die nog niet officieel gecertificeerd zijn, kunnen lid worden. Dan wordt wel verwacht dat deze tuinderijen binnen twee jaar starten met omschakelen. Via de website worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Twee keer per jaar zal er een ledenvergadering zijn. De vereniging is van april tot en met in oktober in reces, omdat de buitenteelt dan gaande is.

Voor meer informatie: www.debiotuinders.nl
Publicatiedatum: