Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Netwerkdag rond bio en agro-ecologie in het onderwijs

"Niet leerplan als vertrekpunt, maar het teeltsysteem"

Op 17 maart vond de tweede netwerkdag plaats over agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit secundair land- en tuinbouwonderwijs. Zo'n 20 Vlaamse leerkrachten bezochten biobedrijf De Kijfelaar en gingen in gesprek over hoe agro-ecologische landbouw in hun lessen kan passen.

De Kijfelaar is een gemengd bedrijf met groenteteelt, akkerbouw, vleesvee en voederproductie. Alle aspecten van het bedrijf zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zorgen voor het sluiten van de bedrijfskringloop. Bedrijfsleider Bavo Verwimp kiest bewust voor een niet-klassiek businessmodel dat volledig gebaseerd is op korteketenverkoop, waarbij hij als producent zelf de prijs bepaalt van zijn product. Bio, lokaal, seizoensgebonden, faire prijzen en smaakvolle producten; dat zijn voor Bavo de basispijlers van het bedrijf.

De deelnemers deden heel wat inspiratie op. Niet enkel voor de inhoud van de lessen, maar bijvoorbeeld ook voor het organiseren van de afzet van de schoolboerderij of voor de teelt van veevoeder op het schoolbedrijf zelf in plaats van dit aan te kopen.

Na de biolunch gaf Geert van Bever (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) een inleiding over de leerplannen en hoe biolandbouw daarin kan passen. "De termen biolandbouw of duurzame landbouw komen een heel aantal keer voor in het leerplan, maar je hoeft je zeker niet daartoe te beperken", aldus Geert. "Biolandbouw is een bedrijfssysteem waarin alles samenhangt, dus ook de relaties tussen thema's en vakken zijn van belang. Leerkrachten kunnen dat bijvoorbeeld opvangen door samen te werken over vakken heen, in projecten."

Vertrekken vanuit teelt

Vanuit de inspiratie die ze tijdens het bedrijfsbezoek opdeden, gingen de leerkrachten aan de slag. Ze dachten samen na over hoe ze een les agro-ecologie concreet kunnen invullen en welke methodieken ze daarvoor best gebruiken.

Eén van de vernieuwde ideeën was om het leerplan niet als vertrekpunt te nemen, maar te kiezen voor een bepaalde teelt en het bespreken van het volledige ecologische systeem dat daarrond verweven is. Welke effect heeft het bodemleven op de teelt? Welke inputs heeft de teelt nodig en kunnen we die vinden op het bedrijf? Wat is de beste vermarkting voor deze teelt op dit bedrijf? Zo worden alle topics van het leerplan geïntegreerd behandeld.

De deelnemers vonden het een interessante dag en willen samen voort nadenken over welke plaats agro-ecologie en biolandbouw krijgt in het secundair land- en tuinbouwonderwijs. De dag kwam tot stand door een samenwerking van het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het CCBT en Landwijzer.

Bron: BioForum Vlaanderen
Publicatiedatum: