Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Pools biologische groentenareaal op eenzame hoogte

De biologische landbouw: een hedendaagse David en Goliath? Het Europese biologische teeltareaal is in verhouding met zijn conventionele evenknie ronduit
bescheiden, maar de vraag naar bio-AGF groeit hard en nog altijd schakelen veel
telers om naar biologisch. Uit het in januari uitgebrachte rapport van de Europese
Commissie, getiteld 'Facts and figures on organic agriculture in the European
Union', blijkt dat het biologische teeltareaal onder de EU-landen gestaag groeit.

In 2015 was het areaal biologisch fruit van de EU-landen goed voor 333.569 hectare. Biologische citrus en druiven zijn bij dit aantal buiten beschouwing
gelaten. Het areaal biologische noten bedroeg 190.580 ha, citrus 42.186 ha en druiven 281.722 ha. Eurostat raamt het totaalareaal biologische teeltgrond op circa
1.334.000 ha.

Polen onbetwiste grootmacht biologische groenten

Het biologische groentenareaal binnen de EU bedroeg in 2015 in totaal 145.639
ha. Twee derde van het areaal, 97.201 ha, bevindt zich in de EU-15-lidstaten (de landen die vóór 2004 lid werden van de EU). Het overige areaal (48.438 ha) is toe te
schrijven aan de EU-N13-landen, waartoe veel voormalige Oostbloklanden behoren.
Opmerkelijk genoeg heeft Polen – dat tot de laatste groep landen behoort - bijna eigenhandig dat areaal toegeëigend. Het Poolse biologische groentenareaal bedraagt maar liefst 41.819 ha. Als onbetwiste bio-grootmacht laat het daarmee Italië en Frankrijk ver achter zich met arealen van respectievelijk 29.487 en 16.832 ha. In 2013 mocht Polen zich ook Europees leider in biologisch groentenareaal noemen, maar toen was het verschil met nummer twee Italië aanzienlijk kleiner.


Mediterraan tintje voor citrus

De biologische citrussector in Europa kan met 42.186 ha vrijwel geheel op het conto
van Italië, Spanje en Griekenland worden geschreven. Het Griekse areaal voor citrus
is tussen 2002 en 2015 een derde geslonken (van 1.856 naar 1.295 hectare), met
een tussentijdse opleving in 2006 naar 2.571 ha. Het Griekse bio-areaal voor citrus
is echter een peulenschil in vergelijking met de Spaanse (van 1.159 ha in 2002 naar
8.245 in 2015) en de Italiaanse, die veruit de kroon spant (18.868 ha in 2002, 31.869 ha in 2015).Driestrijd om druiven

Het leeuwendeel van het areaal biologisch geteelde druiven vindt zijn oorsprong in de EU-15-landen. Eurostat maakt daarbij echter geen onderscheid tussen tafel- en wijndruiven. Frankrijk heeft de naam, maar Spanje is het land dat het grootste areaal biodruiven huisvest. Tot aan 2006 streefden de Fransen Spanje voorbij. Na die periode wist Spanje het gat te dichten en nam het Iberische schiereiland de fakkel op overtuigende wijze over. In 2015 beschikte Spanje over 96.591 hectare biodruiven, gevolgd door Italië (83.643 hectare) en Frankrijk (70.496 hectare). De grootste speler binnen de EU-N13-landen is Bulgarije met 4.199 hectare. De top 3-landen vertoonden in de periode 2002-2015 vrijwel over de gehele linie een flinke jaarlijkse groei.Bron: Europese Commissie