De biologische markt in Europa blijft groeien. In 2015 nam hij toe met 13% tot een waarde van 30 miljard euro. De Europese Unie vertegenwoordigde 27,1 miljard euro van dit totaal. Bijna alle grote markten genoten van een groei met dubbele cijfers. Tijdens de BIOFACH presenteerden het Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw, FiBL en het Informatiebedrijf voor de Agrarische Markt, AMI, hun gegevens over 2015 van de Europese biologische sector.


In 2015 werd bijna 1 miljoen hectare meer geëxporteerd dan in 2014.

Duitsland was in 2015 de grootste biologische markt in Europa (met 8,6 miljard euro), gevolgd door Frankrijk (5,5 miljard), het Verenigd Koninkrijk (2,6 miljard) en Italië (2,3 miljard). De eerste cijfers die beschikbaar zijn van 2016 laten zien dat de markt blijft groeien: de Duitse markt was dat jaar 9,5 miljard waard. Wereldwijd is Duitsland de tweede grootste markt, na de Verenigde Staten (35,8 miljard euro in 2015).

Dynamische biologische markt

Helga Willer van FiBL: "De sterke stijging toont aan hoe dynamisch de Europese markt is. Voor de eerste keer sinds de financiële crisis liet de markt een groei van dubbele cijfers zien (+13%). In Frankrijk en Italië breidde de markt zich in 2015 uit met 15% en in Duitsland met 11%."

Europeanen geven elk jaar meer geld uit aan biologische voeding – gemiddeld 36,40 euro in Europa en 53,70 euro in de Europese Unie. De Zwitsers spenderen het meeste geld aan biologische voeding: Zwitserland is wereldwijd het land met de hoogste uitgaven aan biologische voeding per capita (262 euro), gevolgd door Denemarken (191 euro) en Zweden (177 euro). Europese landen hebben ook de hoogste biologische marktaandelen: Denemarken gaat aan de leiding met 8,4%; Zwitserland heeft een biologisch marktaandeel van 7,7% en Luxemburg van 7,5%. Diana Schaack van AMI: "Veel producten en productgroepen hebben veel meer aandelen. In Zwitserland bijvoorbeeld, is elk vierde ei dat verkocht wordt biologisch. Voor zuivelproducten is het biologische marktaandeel 10 procent of meer."

Biologische markt groeit sneller dan biologische landbouwgrond

De trend dat de markt sneller groeit dan de landbouwgrond bleef zich voortzetten in 2015. Het is echter bemoedigend dat het oppervlak biologische grond sneller steeg dan de afgelopen jaren: het nam met bijna een miljoen hectare toe, ofwel met 8,2%. Aan het eind van 2015 werd 12,7 miljoen hectare in Europa biologisch gecultiveerd, en in de Europese Unie 11,2 miljoen hectare: respectievelijk 2,5% en 6,2% van de totale landbouwgrond. De landen met het grootste biologische teeltoppervlak zijn Spanje (1,97 miljoen hectare), Italië (1,49 miljoen hectare) en Frankrijk (1,37 miljoen hectare). In elk van deze drie landen steeg het gebied met minstens 100.000 hectare. Negen Europese landen melden dat minstens 10% van hun landbouwgrond biologisch is; de grootste biologische aandelen wereldwijd zijn voor Liechtenstein (30,2%), Oostenrijk (21,3%) en Zweden (16,9%).


Zwitserland heeft de hoogste biologische consumptie per capita wereldwijd.

Biologische verwerkers en importeurs - groei met dubbele cijfers

In Europa waren er bijna 350.000 biologische producenten (in de Europese Unie: 270.000), 60.000 biologische verwerkers en bijna 3.700 biologische importeurs. De groei in het aantal biologische producenten was 3% (in de Europese Unie: 5%) en daarmee relatief bescheiden. Het aantal biologische verwerkers en importeurs steeg met respectievelijk 12% en 19%.

Matthias Stolze van FiBL: "Het feit dat het aantal verwerkers en importeurs sneller stijgt dan het aantal producenten is weer een indicator dat de biologische productie geen gelijke tred houdt met de vraag. Landen zouden een duidelijke biologische strategie moeten nastreven, een kortere biologische voorraadketen met sociale en milieuvoordelen, en betere statistische processen om de nauwkeurigheid van biologische marktdataverzameling te verhogen."

Het onderzoek naar biologische teelt in Europa werd uitgevoerd door FiBL en AMI. De dataverzameling van FiBL werd uitgevoerd in het kader van het wereldwijde onderzoek naar biologische teelt, ondersteund door het Zwitserse staatssecretariaat voor Economische Zaken, het Internationale Handelscentrum en NürnbergMesse.

Voor meer informatie: www.fibl.org