Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Herziene SAN 2017 Standaard stelt duurzame teelt en boer centraal

Het duurzame teeltnetwerk SAN (Sustainable Agriculture Network) en de Rainforest Alliance hebben een nieuwe herziene standaard voor certificering. Die omvat bestaande best practices en recente innovaties in duurzame teelt. De leidende principes van de standaard zijn planning en management van het teeltbedrijf, bescherming van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en betere leefomstandigheden. De 2017 SAN Standaard is ontwikkeld om het voor meer telers mogelijk te maken deel te nemen en steeds verder te kunnen gaan richting duurzame teelt.
 
De 2017 SAN Standaard beoogt telers te ondersteunen om hun duurzame levensonderhoud een stap verder te brengen door het verhogen van productiviteit van hun bedrijf en om meer weerbaar te worden tegen klimaatverandering. Belangrijke veranderingen in de standaard zijn onder meer:
  • Klimaatslimme landbouwpraktijken zijn ingebouwd in de standaard om telers te helpen risico's van klimaatverandering aan te pakken. Door de nadruk te leggen op bescherming van bodem, efficiënter gebruik van water en bescherming en herstel van natuurlijk ecosystemen kunnen telers de negatieve effecten op hun boerderij van extreem of grillig, zoals onregelmatige regenval, verandering van temperaturen en daarmee samenhangende uitbraken van plagen en ziekten van gewassen, verkleinen. Dezelfde landbouwpraktijken helpen ook de uitstoot van broeikas uit landbouw te verminderen.
  • Een belangrijk doel van de 2017 SAN Standaard is om de conversie van bos voor landbouw, -dé grootste oorzaak van ontbossing in de tropen-, tegen te gaan. De bescherming van bossen is verplicht voor Rainforest Alliance gecertificeerde telers. De standaard verbiedt de conversie van natuurlijke ecosystemen na 2014 en beschermt zowel primair als secundaire bossen alsook kwetsbare ecosystemen als wetlands en natuurlijke graslanden. Verder mag verwoesting van ecosystemen, die bestempeld zijn als 'High Conservation Value', niet hebben plaatsgevonden na november 2005.
  • Een belangrijke innovatie in de 2017 SAN Standaard is het 'Continuous Improvement Framework.' Dit kader definieert drie prestatieniveaus en vereist tijdgebonden investeringen en verbeteringen met betrekking tot waterkwaliteit, afvalbeheer, bodembescherming, arbeidsomstandigheden, leefbaar loon en andere belangrijke elementen van duurzaamheid.
  • De standaard kent strengere criteria met betrekking tot mensenrechtenkwesties, zoals de huisvesting van werknemers, sanitaire voorzieningen en veiligheid, evenals strenge criteria over gendergelijkheid en tegen kinderarbeid. De 2017 SAN Standaard bevat ook verplichte criteria voor telers om effectieve manieren beschikbaar te maken aan hun werknemers om klachten in te dienen.
  • De 2017 SAN Standaard bevat een aanzienlijk strenger kader voor de geïntegreerde bestrijding van plagen en ziekten van gewassen en het veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen. De 2017 SAN Lists for Pesticide Management verbieden, in lijn met de World Health Organization (WHO) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het gebruik van 150 middelen. Het document bevat ook 170 andere stoffen, die alleen zijn toegestaan onder strenge controles om zo de negatieve impacts op de volksgezondheid, waterleven en wilde dieren, inclusief bestuivers, tegen te gaan. Deze 170 stoffen kunnen alleen worden toegepast onder strikte veiligheidsmaatregelen, zoals het beperken van gebruik via de lucht om besmetting van natuurlijke ecosystemen te voorkomen en de werknemers en omstanders te beschermen.
De Rainforest Alliance heeft in 1998 geholpen het internationale Sustainable Agriculture Network (SAN) op te zetten. In de gezamenlijke geschiedenis hebben SAN en Rainforest Alliance samen meer dan een miljoen kleinschalige, middelgrote en grote teeltbedrijven en coöperaties gecertificeerd. Vandaag de dag is dat samen goed voor ongeveer 8,6 miljoen hectare landbouwgrond wereldwijd, waarop in 42 verschillende landen 100 verschillende soorten gewassen groeien.
 
"Ik heb altijd geloofd dat als we de bossen in de wereld willen beschermen, we onze commitment moeten versterken om samen met telers te werken", zegt Nigel Sizer, eerder dit jaar benoemd als president van de Rainforest Alliance. "De 2017 SAN Standaard eert die commitment. De standaard is bedoeld om ons werk verder te brengen in klimaatslimme landbouw en om onze missie om bossen te laten staan en gemeenschappen te laten bloeien een stap verder te brengen.
 
Andre de Freitas, uitvoerend directeur van de SAN: "Een van de meest bijzondere aspecten is dat het met betrekking tot mensenrechten, milieu en landbouwproductie een zeer hoog niveau combineert met een ambitieuze standaard, die ontwikkeld is om in verkleinde aanpak kan worden uitgevoerd. Zo is het meer toegankelijk voor de vele boeren in de wereld die nog steeds bezig zijn om de eerste stappen te maken in hun reis naar duurzaamheid."
 
De 2017 SAN Standaard is nu gepubliceerd op www.san.ag en zal vanaf 1 juli 2017 bindend zijn voor audits.
Publicatiedatum: