Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Tweeluik: Kan biologisch de wereld voeden?

"Opbrengst biologisch te laag om wereldbevolking te voeden"

Tholen - De wereldbevolking groeit exponentieel. Volgens schattingen zijn er in het jaar 2100 zo'n 12 miljard mensen op aarde te vinden. Nu is dat nog ver weg, maar ook voor 2050 staat de verwachting al op ongeveer 10 miljard mensen. Dat levert een uitdaging op voor de voedselvoorziening. In het debat hierover staan voor- en tegenstanders van de biologische landbouw lijnrecht tegenover elkaar. Voorstanders pleiten dat biologische productie in staat is om deze groeiende wereldbevolking te voeden. Tegenstanders claimen het tegenovergestelde, volgens hen kan alleen intensieve landbouw de wereldbevolking van voedsel voorzien. In de afgelopen weken laaide de discussie hierover op verschillende websites weer op. We maakten een tweeluik om de argumenten op een rij te zetten en tegen het licht te houden. Vandaag deel 1: Biologische teelt kan de wereldbevolking niet voeden!

De sceptische houding ten opzichte van de biologische landbouw is niet nieuw. In 1971 zou de toenmalige Minister van Landbouw Earl Butz gezegd hebben: "Voordat we in dit land terug gaan naar biologische landbouw, moet iemand beslissen welke 50 miljoen Amerikanen we om laten komen van de honger." Dit citaat illustreert het standpunt van het kamp dat betoogt dat de biologische landbouw de wereldbevolking niet kan voeden.Efficiëntie

"Ja, biologische landbouw betekent dat in een veld een boer minder energie verbruikt, minder broeikasgassen en minder stikstof uitstoot. Maar bekijk het grotere plaatje", schrijft Bjorn Lomborg van de Copenhagen Consensus Center in een artikel op USA Today. "Biologische landbouw is veel minder efficiënt dan conventionele teelt." Hij verwijst naar een onderzoek naar de impact van biologische landbouw in Europa. Uit dit onderzoek is één van de belangrijkste conclusies dat er veel meer land nodig is om eenzelfde hoeveelheid voeding te produceren. Om een liter melk te produceren is 59 procent meer land nodig. Voor vlees is dat 82 procent en voor landbouwgewassen 200 procent. "Dat komt overeen met veel bos en natuur die gecultiveerd moet worden voor mensen die zich beter willen voelen bij hun keuzes in de supermarkt." Als de Amerikaanse landbouw biologisch moet werken, betekent dit dat er een stuk land groter dan Californië gecultiveerd moet worden.

Goedkoper voedsel voor armen

Daar komt bij dat de uitstoot van broeikasgassen niet minder is dan van conventionele producten, zo schrijft de Deense wetenschapper. "Biologische productie betekent meer uitstoot van andere schadelijke gassen: zo'n 10 procent meer distikstofmonoxide (beter bekend als lachgas, red.), ammonia en verzuring, terwijl het bijdraagt aan bijna 50 procent meer stikstof uitstoot." Daarnaast wijst hij op enkele gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden in de biologische landbouw die schadelijk zouden zijn voor mens en dier. Onderzoekers van Cornell University noemen onder andere kopersulfaat en Pyrethrin als middelen met schadelijke gevolgen.

In het slot van zijn betoog wijst Lomborg op andere gevolgen voor de Amerikaanse bevolking. Waar de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen in de conventionele teelt volgens ruwe schattingen leidt tot jaarlijks 20 meer sterfgevallen als gevolg van kanker, zijn de gevolgen van omschakeling naar bio ingrijpender, aldus Lomborg. Omschakeling naar biologische landbouw betekent dat de staat jaarlijks 200 miljoen miljard extra in de landbouw moet steken. Onderzoekers berekenden dat als een staat 15 miljoen dollar minder te besteden heeft, dat een mensenleven kost. Redenatie is dat bijvoorbeeld armere mensen een doktersbezoek uitstellen. Wie deze rekensom doorzet komt uit op 13.000 sterfgevallen per jaar. Overigens is de situatie in ontwikkelingslanden nog nijpender. "Het armste deel van de wereldbevolking heeft goedkoper voedsel nodig, dat betekent efficiëntere landbouw."