Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Waar knellen de nieuwe GlobalG.A.P. eisen voor mest?

De eisen die GlobalG.A.P. stelt aan het gebruik van onbehandelde mest in bepaalde groenten worden door ondernemers in de akker- en tuinbouw als knellend ervaren. De komende weken brengen de betrokken branche- en belangenorganisaties knelpunten in beeld. Deze inventarisatie levert een overzicht van gewassen op waar de nieuwe regels van GlobalG.A.P. problemen veroorzaken en wat de meest geschikte methodes van mestbehandeling zijn.
 
De betrokken branche- en belangenorganisaties zijn Biohuis, GroentenFruit Huis, LTO Nederland, certificatie-instellingen en de Nationale Technische Werkgroep van GlobalG.A.P. (NTWG). Zij inventariseren bij hun eigen achterban waar de eisen knellen.

Afgelopen weken ontstond beroering over het aanscherpen van de regels met betrekking tot gebruik van onbehandelde dierlijke mest. De nieuwe eisen zijn bedoeld om voedselinfecties te voorkomen. Groente en fruit is gezond, maar een verontreiniging met bacteriën, virussen of schimmels is niet helemaal uit te sluiten. Mest, water en mens kunnen die incidentele microbiologische contaminatie veroorzaken. Daarom gelden strikte voorzorgs- en hygiënemaatregelen.
 

GlobalG.A.P.

Gebruik van dierlijke mest is in de gangbare en biologische landbouw van belang voor een gezonde bodem, een gezonde teelt en de kringloop van voedingsstoffen. GlobalG.A.P. stelt al langer eisen aan de interval tussen het toepassen van onbehandelde dierlijke mest, als potentiële besmettingsbron voor ziektekiemen en de oogst. De nieuwste versie GlobalG.A.P.-eisen schrijven voor dat (groente- en fruit)producten die rauw en/of onbewerkt worden gegeten, niet in aanraking mogen komen met onbehandelde dierlijke mest. Bij gebruik van behandelde mest, gelden geen restricties. Dat geldt eveneens voor de categorie producten, die voor consumptie altijd worden verhit.

Voor groente die rauw wordt gegeten en waarvan het eetbare deel tijdens de teelt niet in aanraking komt met de grond, geldt dat gedurende drie maanden voor de oogst geen onbehandelde mest is aangewend. Voor de categorie groente waarvan het eetbare deel tijdens de teelt wel in aanraking komt met de grond, geldt een periode van zes maanden.
 

Inventarisatie

De Nederlandse inventarisatie levert een overzicht met een indeling van gewassen in voornoemde categorieën. Dan wordt helder waar een wachttijd van zes of drie maanden geldt en voor welke gewassen de wachttijd van toepassing is en waar dit tot knelpunten leidt Het onderzoek brengt ook in beeld welke vormen van mestbehandeling beschikbaar zijn en of de behandeling afdoende is om microbiologische risico's van pathogenen te beheersen.

De organisaties gebruiken het resultaat vervolgens bij de vertaling van de GlobalG.A.P.-eisen naar de praktijk van de Nederlandse telers. Ook gaan ze na hoe met praktische oplossingen knelpunten zijn op te lossen. Begin volgend jaar wordt het resultaat van de inventarisatie opgeleverd en wordt het besproken tijdens een bijeenkomst van de NTWG.
 

Voedselveiligheid

De partijen die nu aan de slag zijn met de Nederlandse interpretatie van de GlobalG.A.P. eisen, stellen dat voedselveiligheid boven alles gaat. De gezamenlijke actie moet ertoe leiden dat bedrijven concrete handvatten krijgen om eventuele knelpunten op te lossen.

Veilig voedsel is een verantwoordelijkheid van alle schakels in de keten: boeren en tuinders, bewerkers en verwerkers en de handel in aardappelen, groenten en fruit. De preventie van uitbraken van voedselinfecties en veranderende consumptiepatronen – zoals meer consumptie van rauwe producten - stellen extra eisen.
 

Leden Biohuis

Leden van het Biohuis kunnen knelpunten en tips doorgeven aan hun vertegenwoordigers in de ketengroepen van Bionext. Zie voor de namen van de vertegenwoordigers de website van het Biohuis.

Voor meer informatie: www.biohuis.org
Publicatiedatum: