In de biologische teelt van vruchtgroenten zijn wortelknobbelaaltjes vaak een probleem. Uit onderzoek bleek dat het toepassen van houtachtig compost en champost het meeste effect had op het verminderen van het aantal wortelknobbels op de wortels.

Samen met biologische telers, de vakgroep Farming Systems Ecology aan de Universiteit Wageningen en WUR Glastuinbouw werd in Bleiswijk is een proef gedaan met een tomatenplant van het ras Capricia. Op deze tomaat zijn maatregelen getoetst voor de opkweek en teelt van deze plant.

Proefopzet

Er werden vijf liter potten gevuld met grond van een teler. Het onderzoek richtte zich op diverse compostsoorten en additieven zoals silicium en antagonisten van wortelknobbelaaltjes. De maatregelen werden afzonderlijk getoetst en in combinatie met elkaar. Hierdoor kon worden vastgesteld of er een extra sterk effect bereikt kon worden.

Houtachtig compost en champost effectiefst

Vooral op houtachtig compost en champost met silicium bleken het aantal wortelknobbels op de wortels sterk te verminderen. Het gebruik van houtachtig compost leidde daarnaast ook in het verminderen van het aantal nakomelingen. Een toevoeging van de schimmel Trichoderma werkte averechts en het onderdrukkend effect werd hierdoor minder.

Combinatie van champost en silicium

De combinatie van champost en silicium gaf ook een vermindering van de wortelknobbels. Een combinatie van beide werkte zelfs beter dan elk afzonderlijk. Gebruik van champost leverde ook nog eens een grotere (zwaardere) tomatenplant op. Daarentegen moet het toedienen van champost wel voorzichtig gebeuren omdat het scherp materiaal is en er schade aan wortels kan optreden.

Klik hier voor meer informatie over het onderzoek Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp).

Voor meer informatie: Andre van der Wurff, Wageningen UR.

Bron: bioKennis