Uit de resultaten van het onderzoek tot nu toe concluderen onderzoekers van Wageningen UR dat grondbewerking een sterke invloed heeft op biologische parameters. Er komt meer bodemleven en een hogere bodemactiviteit voor bij gereduceerde grondbewerking. De invloed op ziektewerende eigenschappen is tot nu toe echter relatief gering.Op de Broekemahoeve in Lelystad loopt vanaf 2009 een meerjarig veldexperiment om de effecten van niet-kerende grondbewerking in een gangbare en een biologische akkerbouwrotatie op klei te onderzoeken. Het grondbewerkingssysteem met ploegen wordt vergeleken met niet-kerende grondbewerking. Hierbij worden ook groenbemesters toegepast om de bodem in de winter bedekt te houden.

Lees meer over de resultaten in de factsheet Effecten van grondbewerking op bodembiologie en ziektewerendheid van de bodem.

Of op de projectpagina Bodemkwaliteit op klei (BASIS), akkerbouw en vollegrondsgroenten.

Voor meer informatie: www.beterbodembeheer.nl