Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Nieuwe speler in de biologische industriegroenten

Tholen - Laarakker Groenteverwerking in Well wil zich steeds meer gaan profileren als afzetpartij voor biologische producten. Ad Lievense is sinds eind 2014 in dienst en onder zijn leiding heeft Laarakker een biologische tak opgezet, Laarakker BIO BV. "Hiermee zijn we 15 februari gestart. Laarakker deed al enkele jaren bio, maar wilde hier meer aandacht aan gaan schenken. Het is aan mij om Laarakker BIO echt een gezicht te geven. Wij willen onze teelt uitbreiden, zowel in de Benelux, als in Duitsland. We bieden hen een goed pakket aan mogelijkheden. Zo beschikt Laarakker over eigen oogstmachines voor erwten, bonen en spinazie en verwerkingsmachines voor diverse industrieproducten."

Veel diepvriesproducten naar VS

Ad omschrijft de markt voor biologische industriegroenten als een gezonde markt die gestaag groeit. Qua afzet gaat het merendeel van de producten naar het buitenland. "Naast de stijgende markt binnen Europa hebben onze klanten sinds enkele jaren ook te maken met groeiende vraag vanuit de Verenigde Staten, terwijl de verhouding dollar-euro ook een bijkomend voordeel is. Met name in de diepvriesproducten gaat het heel goed, daar is momenteel de meeste vraag naar in de VS. De afgelopen twee jaar zijn er in Californië, hét teeltgebied voor groenten, vanwege aanhoudende droogte de nodige problemen ontstaan. Ook is het daar lastig om naar de biologische werkwijze om te schakelen. We zien vooral grote groei in de vraag naar biologische diepvriesproducten, er gaan vrijwel geen biologische glas- of blikconserven naar de VS."


Ad Lievense.

Hij spreekt over een sectorbrede groei, maar met name de vraag naar groene conserven neemt toe. "Het gaat erg goed in de erwten, bonen en spinazie. Rond spinazie is de laatste tijd een gezondheidshype ontstaan, hierdoor groeit de afzet duidelijk." Volgens Ad heerst er een prima stemming op de markt voor biologische industriegroenten. "De seizoenen verlopen wel wat minder gelijkmatig dan op de conventionele markt. Na een heel goed jaar in de conventionele industriegroenten, dalen alle prijzen. De biologische markt is wat wisselvalliger, onder meer als het gaat om het aanbod. Zo is de situatie in de bio-sperziebonen dit jaar bijvoorbeeld al compleet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar hadden we een heel goede sperziebonenoogst, waardoor er eerder dit jaar bij de telers weinig interesse was in dit product. Nu de percelen al ingedeeld zijn, vrezen we voor tekorten in de sperziebonen en zoeken we eigenlijk nog telers voor dit product."
 

De oogst van bio-spinazie.

Omschakeling

Over de vraag hoe honkvast de biologische industrietelers zijn, is Ad duidelijk: " Het verloop in de conventionele markt is bijna nihil. Afgezien van een trouwe club biologische telers zijn veel telers minder honkvast dan bij de conventionele collega's. Dit is volgens mij met name het gevolg van het feit dat de biologische markt meer een vraagmarkt is en er daardoor meer wisselingen plaatsvinden. Ook is de bio-markt nog een echte groeimarkt, wat zorgt voor meer verloop."

Prijsverschil

Hij erkent dat er grote prijsverschillen zijn tussen de conventionele en biologische producten. "Hierdoor moeten we wel opletten dat we ons op een gegeven moment niet uit de markt gaan prijzen. Door een te groot verschil tussen conventioneel en biologisch in het supermarktkanaal bestaat de kans dat de productenrange versoberd zal worden. Terwijl wij graag een zo breed mogelijk assortiment willen leveren aan de consument. Verder zijn er op teelttechnisch gebied ook andere streken binnen Europa waar prima en vaak goedkoper biologische groenten voor industrie geteeld kunnen worden."

Gestage groei

Laarakker gaat voor een gestage groei in biologisch. "Het bio-aandeel ligt nu op 10 procent. De biologische conservenmarkt is nog vrij klein, met slechts een aantal belangrijke spelers. We bekijken momenteel dan ook de mogelijkheden voor uitbreiding van ons biologische aanbod." Ad merkt dat er zeker interesse is in omschakeling naar biologisch. "Zo zijn er onlangs weer meer dan 20 cursisten geslaagd voor de Oriëntatiecursus Biologische Landbouw. Ik hoop dat deze groep niet massaal alleen voor de versmarkt zal gaan telen. Ik adviseer hen om voor een combi te gaan, door ook industriegroenten te gaan telen. Een gevarieerd aanbod aan gewassen is sowieso noodzakelijk voor een biologische teler, deze redt het niet met maar 5 of 6 gewassen."

Ondersteuning bij omschakelen

Laarakker ondersteunt telers ook bij de omschakeling naar de biologische werkwijze. "Dit doen we door contact te zoeken met telers die aan het omschakelen zijn of overwegen om dit te gaan doen. Verder hebben we regelmatig contact met de landbouwvoorlichters die telers bijstaan in de omschakelingsperiode en daarna. Hierin kunnen wij een adviserende rol spelen richting een gezond biologisch bouwplan en bieden we afzetmogelijkheden voor nagenoeg alle producten. Ook hebben we zelf afgelopen winter en voorjaar deelgenomen aan de Oriëntatiecursus Biologische Landbouw. Daarnaast organiseren wij één tot twee keer per jaar een telersbijeenkomst op ons bedrijf." Het Kennisnetwerk Biologische Landbouw Flevoland van DLV Plant heeft bijvoorbeeld halverwege december 2014 in samenwerking met studiegroep BDEKO een bezoek gebracht aan Laarakker. Naast een bedrijfspresentatie kregen de deelnemers daaraan ook een uitgebreide rondleiding op het bedrijf.

Lastige teelt

Ad benadrukt dat de biologische teelt een stuk lastiger is dan de conventionele teelt, omdat een aantal instrumenten om de teelt te beïnvloeden ontbreken, zoals chemie en kunstmest. "En bij alle bio-teelten is de kostprijs een stuk hoger door hogere kosten voor onkruidbestrijding en aanvoer van de benodigde biologische mest. Verder zijn over het algemeen de opbrengsten iets lager, of kan een teelt zelfs mislukken. Dit rechtvaardigt dan ook weer het duidelijke prijsverschil ten opzichte van gangbaar."

Voor meer informatie:

Ad Lievense
Laarakker

Veenweg 4
5855 ES Well
0478 507200
[email protected]
www.laarakker.nl