Volgens cijfers van Eosta, de Nederlandse distributeur van biologische fruit en groenten, is er nog wel ruimte op de markt in deze sector. 68 procent van deze voeding komt bij een kleine milieubewuste groep terecht die slechts 7 procent van de bevolking vertegenwoordigt. Toch blijft het een onweerlegbaar feit dat er in Europa een stijgende lijn zichtbaar is in de verkoop van biologische producten. Denemarken heeft de hoogste verkoopcijfers; 6 procent van de verkochte levensmiddelen in dit land heeft een biologisch keurmerk. Rusland ziet een gat in deze groeiende markt voor biologische producten. Het in maart aangenomen wetsvoorstel dat de regelgeving op het gebied van genetisch gemanipuleerd voedsel meer aan banden legt, lijkt een gunstig klimaat te scheppen voor de ontwikkeling van biologische landbouw in Rusland.

Verschuivend marktaandeel

Tot nu toe hebben de EU en de VS 96 procent van deze markt in handen. Maar dat gaat veranderen volgens Russische visionairs. In hun opvatting zijn er in Europa niet genoeg vierkante kilometers te vinden voor deze organische vorm van landbouw en in de VS kunnen de biologische boeren de economische concurrentiestrijd niet aan met boeren die veel minder milieuvriendelijk hun gewassen laten groeien. Optimistische prognoses reppen over de creatie van wel een miljoen banen met een geraamde omzet van 250 miljard dollar in 2020. Er wordt een 10 tot 15 procent marktaandeel voorspeld, omdat Rusland de ruimte heeft om een grootschalige ecologische voedselproductie te realiseren. Verder laat het klimaat het toe, zeker in het zuidelijk Europees deel van Rusland.

Oponthoud in Doema

Een aantal zaken zijn onmisbaar om de verkoop van biologische producten tot een succes te maken. Allereerst moet de consument het verschil kunnen zien. Daarom moet producten die wel genetisch gemanipuleerd zijn als zodanig worden geregistreerd en moet ecologisch voedsel van een herkenbaar keurmerk worden voorzien. Dat eist ondersteunende wetgeving en dat is voorlopig een probleem. Men verwachtte in de zomer van 2014 dat een wetsvoorstel over de regulering van de productie van biologische voedsel in de Doema afgehandeld zou worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Bron: Rusproject