Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Geen luchtwassers, maar AgriMestMix

Een jerrycan met 10 liter vloeibare AgriMestMix van Rinagro B.V. kan 300 kuub mest bewerken: Het verbetert de mestkwaliteit en voorkomt giftige gassen in een stal. AgriMestMix heeft een Europees octrooi voor varkensstallen dat het middel daadwerkelijk zorgt voor een behoorlijke reductie van ammoniak- en methaanuitstoot. AgriMestMix in drijfmest stimuleert de groei van bacterien, die de organische stikstof omzetten in ammoniumstikstof. De ammoniak in de mest wordt met gemiddeld 35 procent vermindert en de methaanuitstoot met 19 procent. De gebonden ammomiumstikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij en werkt effectiever voor het bodemleven. Dure installaties zijn eigenlijk niet nodig. De regelgeving voor varkens en rundvee in Nederland is echter weerbarstig.

Veilige drijfmest bij varkens en bij koeien

Rinze Joustra: "Een gunstig neveneffect is dat er vrijwel geen giftige gassen zoals zwavelwaterstof of blauwzuurgas kunnen ontstaan. Ieder jaar vallen er slachtoffers en dat moet een keer stoppen. Agri MestMix is een jaar lang volgens officiële meetprotocollen getest in de varkenshouderij, waar al wel op losse technieken kan worden getest. Zowel ammoniak als methaan wordt in één handeling gereduceerd. Het is een kwestie van tijd en het invullen van gegevens voor het testen in koeienstallen kan plaatsvinden."

Normaal vindt mineralisatie van organische stikstof uit drijfmest pas plaats in de nazomer, Rinagro gebruikt daar de opslagtijd al voor. "De behandelde mest is veel homogener en gemakkelijker te mixen. Het geeft bij aanwending een betere beworteling van planten en de fosfaatbenutting is veel beter. Daardoor kan zonder extra fosfaatbemesting goede resultaten worden behaald."

Boeren gaan zelf aan de slag

De regelgeving in Nederland bij emissiearme stallen voor melkvee wordt getest op staltechnieken en niet naar losse technieken wordt gekeken als de mestkwaliteit met bewerking van de mest. Voor het verbeteren van de kringloop op veehouderij-bedrijven kunnen nog flinke slagen maken.

Op de Bio-beurs in Zwolle staat het jaar van de Bodem centraal. Rinagro wil met dit product daar graag een bijdrage aan leveren.

Voor meer informatie: 0515 232724, www.rinagro.nl
Publicatiedatum: