De bodem, verantwoordelijk voor meer dan 99% van ons voedsel, staat toenemend in de belangstelling. Op World Soil Day, 5 december, houdt de Nederlandse ondernemer Volkert Engelsman, initiator van de Save Our Soils campagne, een toespraak bij de wereldvoedselorganisatie FAO in Rome. Namens 100 campagnepartners zal hij daar pleiten voor bodembehoud. "We hopen samen miljoenen burgers te bereiken in 2015."

De FAO organiseert op 5 december in kantoren op drie continenten bijeenkomsten waar aandacht aan het bodemthema zal worden geschonken, vooruitlopend op het Internationale Jaar van de Bodem 2015. Het verlies van vruchtbare bodems wordt namelijk gezien als een wereldwijde en acute bedreiging voor de voedselzekerheid. FAO-directeur José Graziano da Silva zal in het hoofdkwartier in Rome de toespraak van Volkert Engelsman inleiden. Vanwege zijn betrokkenheid bij duurzaamheidsvraagstukken stond Engelsman in 2014 op de 25e positie in de Duurzame top-100 van Trouw.

De Save Our Soils campagne wil consumenten bewust maken van het bodemprobleem: elke minuut gaan 30 voetbalvelden aan vruchtbare grond verloren. Zoals klimaatcampagnes de consument proberen te bewegen tot duurzamer energiegebruik, vraagt Save Our Soils de consument om vaker biologisch te eten, aangezien biologische landbouw volgens wetenschappelijk onderzoek de bodem spaart. Beter bodembeheer is onlosmakelijk verbonden met het klimaat en heeft grote positieve effecten voor voedselzekerheid, waterbeheer, biodiversiteit en CO2-opslag.

Initiator Volkert Engelsman, CEO van Nature & More: "We willen niet alleen wetenschappers maar ook miljoenen burgers bereiken in 2015, zowel via commerciële als niet-commerciële kanalen. Het is onze taak om de consument in staat stellen om bewuste aankoopbeslissingen te doen tijdens de dagelijkse boodschappen. Want met elke euro die je uitgeeft, breng je een stem uit op de wereld die je je wenst. Door bewust te kiezen, kunnen we de grond weer gezond eten."

Meer dan 100 gouvernementele organisaties, NGO's en bedrijven sloten zich al aan bij de campagne, waaronder de Organic Consumer Association, het WNF, de FAO en IFOAM.

De Save Our Soils campaign werd geïnitieerd door Nature & More als partner in de Global Soil Partnership van de FAO. Nature & More is het internationale trace & tell merk van Eosta, de in Nederland gevestigde specialist in biologische groente en fruit die opereert op 6 continenten. Nature & More won de Duitse Ecocare Award in 2012 en de Oostenrijkse Sustainable Entrepreneurship Award in 2013. Oprichter Volkert Engelsman werd in 2014 25e in de Trouw Duurzame Top-100. In 2015 bestaat Eosta 25 jaar.

Klik hier voor meer informatie.