Met 'De Werkplek' geeft de gemeente Dronten een extra impuls aan het werven van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers die een werkplek geven ontvangen hiervoor het keurmerk 'De Werkplek'. Wethouder Piet Bleeker overhandigde maandag 24 november het eerste exemplaar aan één van de 30 werkgevers die al een werkplek hebben gegeven: Stoker Holland uit Biddinghuizen. Deze werkgever heeft afgelopen seizoen een aantal werkzoekenden een reguliere werkplek geboden.

Wim Stoker: "Wij zijn een biologisch fruitsorteerbedrijf, dus kennen seizoensgebonden pieken en dalen wanneer het gaat om personeelsbehoefte. Afgelopen zomer hadden we flexibele inzet van medewerkers nodig en zo zijn we in contact gekomen met iemand van het werkgeverscontactteam. Al snel was er een match gevonden en had ik er twee nieuwe medewerkers bij. Nog belangrijker is eigenlijk dat we een biologisch bedrijf zijn en duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij ons. De sociale gedachtegang van De Werkplek past hierbij, dus is het voor ons niet meer dan normaal dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen bieden", sluit Stoker af.


De heer Wim Stoker en zijn echtgenote krijgen het eerste keurmerk uitgereikt door wethouder Bleeker. Foto Fotostudio Wierd.

De Participatiewet

Nog een goeie maand en dan treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen op de reguliere arbeidsmarkt. Van werkgevers wordt verwacht dat zij deze mensen aan de slag helpen door het bieden van een passende werkplek. Wanneer mensen niet in staat zijn om als ze volledig zouden werken ten minste het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, kunnen werkgevers gecompenseerd worden voor het deel dat mensen niet productief kunnen zijn. Met bijvoorbeeld een no-riskpolis om eventuele loondoorbetalingsplicht bij arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Met loonkostensubsidie kunnen werkgevers een compensatie krijgen voor de verminderde productiviteit van een medewerker. Op die manier kunnen mensen die bijvoorbeeld door een arbeidshandicap een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, weer meedoen aan de maatschappij.

Garantiebaan

Het kabinet heeft samen met vakbonden en werkgeversorganisaties afspraken gemaakt. Dit moet zorgen voor extra banen (zogenoemde 'garantiebanen')voor mensen die niet in staat zijn om een zelfstandig inkomen op minimumniveau te verdienen. Werkgevers stellen zich garant voor 100.000 extra banen vóór 2026, de overheid stelt zich garant voor 25.000 extra banen. In 2015 en 2016 krijgen daarom mensen die op dit moment al een Wajong uitkering of een WSW-indicatie hebben en op de wachtlijst staan, voorrang bij het invullen van de garantiebanen. Na 2016 komen ook mensen die vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet vallen in aanmerking.

De Werkplek on tour

De komende weken gaat De Werkplek 'on tour'. Wethouder Bleeker gaat dan samen met het werkgeverscontactteam van de gemeente op pad om aan 'erkende' werkgevers het keurmerk uit te reiken en andere werkgevers te informeren over de mogelijkheden waarop zij een werkplek kunnen geven. Werkgevers die op de hoogte willen blijven over De Werkplek en de ontwikkelingen binnen de Participatiewet kunnen zich op www.dewerkplek.nu. aanmelden voor de nieuwsbrief. Voor meer informatie is het werkgeverscontactteam van de gemeente bereikbaar via 140321 of dewerkplek@dronten.nl.