Op een symposium over toegang tot plant gerelateerde octrooien is donderdag 13 november het International Licensing Platform gelanceerd. Doel van dit platform is alle groenteveredelingsbedrijven snel en tegen 'acceptabele' voorwaarden toegang te geven tot biologisch materiaal dat beschermd is door een octrooi.

Bionext is sceptisch. Het doel is mooi, maar de kans dat het een utopie blijft is levensgroot, om de volgende redenen:

  • Het ILP is een vrijwillig systeem. Dus bedrijven die vinden dat ze te weinig krijgen voor hun octrooien kunnen eruit stappen.
  • Monsanto, het grootste groentezaad bedrijf ter wereld, is al tijdens de onderhandelingen afgehaakt en doet dus niet mee.
  • Groenteveredelaars moeten nog steeds onderhandelen over de prijs voor toegang tot geoctrooieerde planteigenschappen. Onder het kwekersrecht is deze toegang gratis.
  • De deelnemers aan het platform verplichten zich om elkaar licenties te geven voor gebruik van geoctrooieerde eigenschappen. Dit doet echter niks af aan het feit dat veredelaars moeten betalen voor iets wat volgens Bionext in het publieke domein thuishoort; de toegang tot onze genetische bronnen.
  • Het doet ook niks af aan het feit dat natuurlijke eigenschappen van planten en dieren geen uitvinding zijn en dat het octrooieren hiervan onethisch is.
  • Bionext vreest dat bedrijven die vóór plant gerelateerde octrooien zijn het platform zullen gebruiken om het octrooieren van eigenschappen van planten en dieren te legitimeren. De kans bestaat dan ook dat door dit systeem het aantal octrooiaanvragen op planteigenschappen verder zal stijgen.
  • Bionext betwijfelt ten zeerste of het systeem toegankelijk en betaalbaar zal zijn voor zaadbedrijven en onafhankelijke (boeren) veredelaars die zelf geen octrooirechten bezitten. Behalve dat er een prijs voor elke licentie betaald moet worden is ook deelname aan het platform niet gratis. Voor kleine zaadbedrijven en onafhankelijke (boeren) veredelaars is dit zeker een drempel.
  • Voor bedrijven die niet mee doen zal de toegang tot geoctrooieerd uitgangsmateriaal waarschijnlijk nog moeilijker worden dan nu al het geval is.
  • Het platform biedt geen oplossing voor bedrijven verderop in de keten die ongewild inbreuk maken op een octrooi. Denk hierbij aan de rechtszaak tussen Cresco en Koppert Kress over de paarse radijskiemen.

"Waarschijnlijk hopen de bedrijven die vóór dit soort octrooien zijn dat met dit platform de maatschappelijke weerstand tegen octrooi op leven vermindert. Voor een structurele oplossing blijft een wijziging van de Europese octrooiwetgeving echter noodzakelijk", aldus Maaike Raaijmakers, projectleider bij Bionext.

Klik hier
voor meer informatie.