Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
Warme najaar stimuleert derde vlucht peenvlieg

Teelttip: Start op tijd met beregenen in peen

De biologische bedrijfsadviseurs van DLV Plant geven in Biovaria actuele teelttips voor biologische akkerbouwers en tuinders. Dit varieert van teeltaspecten tot bewaring, mechanisatie en wettelijke regelgeving. Daarnaast wordt er enkele keren per jaar een bijlage geschreven die dieper ingaat op relevante ontwikkelingen die interessant zijn voor de biologische landbouw. Dit keer gaan de adviseurs in op het belang van de beregening van de peen en geven ze tips over woelen. Mail voor meer informatie over Biovaria naar Christoffel den Herder ([email protected]) of bel naar 06 12155131.

Peen

Het blad van de peen is de laatste twee weken snel achteruit gegaan in gezondheid. Vooral de meeldauw blijft toch hardnekkig en de dauwnachten geven de alternaria volop kans om uit te breiden. De peenpercelen zijn zonder uitzondering vroeger klaar dan andere jaren en zullen waarschijnlijk vanaf begin oktober klaar zijn om te oogsten. Op het moment is de peen nog volop bezig te groeien en wordt het in de grond alweer erg droog. Dit is nog steeds ook een gevolg van de slechte structuur dit jaar. Meeldauw en droogte geven genoeg aanleiding om vanaf nu beregening te overwegen om de groei erin te houden en de peen goed te laten vullen.

Daarnaast is het risico groot dat bij aanhoudende droogte de uitbreiding van wortelluis ervoor zorgt dat de groei wegvalt. Start dus op tijd en geef voldoende water, de bodem neemt nu nog het vocht op en de peen staat nu nog niet stil. Het gewas kan nu dus nog volop profiteren van het vocht. Het is zeer goed mogelijk dat de peen relatief warm binnen zal komen dit jaar. Het warme najaar stimuleert bovendien de derde vlucht van de peenvlieg. Deze zullen waarschijnlijk ook deels mee de bewaring ingaan. Er werd altijd aangenomen dat peenvlieglarven geen schade meer doen in de bewaring. Echter: met een langzame inkoeling door capaciteitsgebrek van de koelinstallatie is er afgelopen jaar toch nog zeer veel peenvliegschade in de bewaring voorgekomen. De oogst van de peen uitstellen tot koeler weer kan tot op zekere hoogte een optie zijn, maar als peen rijp is mag deze ook niet meer te lang in de grond blijven in verband met rot en zwarte vlekken et cetera. Het is dus belangrijk om voldoende inkoelcapaciteit te hebben na de oogst. Ga dit bij twijfel na bij DLV Plant of DLV Bouw.

Woelen

Woelen is een bewerking die op de kleigronden bijna altijd onvermijdelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat woelsleufen na verloop van een jaar vaak grotendeels weer dichtslempen. Hiermee kan men echter wel de natte winterperiode overbruggen, waarbij de waterafvoer naar de ondergrond verzekerd is. Daarnaast is op bijna op elk perceel wel een soort van ploegzool (verdichte laag) te vinden in de bodem.

Zelfs na twee jaar maaiweide is het soms toch nodig om te woelen. De oogst van maaiweides gebeurt regelmatig na een nattere periode, waarbij drie tot vier keer rijden per oogst niet ongebruikelijk is. Voor het bepalen van de woeldiepte geldt altijd: Graven en kijken! Kijk hoe diep de verdichting zit en woel hier een 5 centimeter onderdoor. Doe geen concessies aan de benodigde woeldiepte, want dat is verspilde moeite. Probeer ook niet te woelen met een vastetandcultivator, deze werkt echt wezenlijk anders dan een echte woeler.

Op demoveldjes, waarop groenbemesters ingezaaid waren na diverse manieren van bodembewerken (DLV Plant/SPNA Kollummerwaard 2013), bleek dit duidelijk zichtbaar in opkomst en gewasstand nadien. Rijd niet te snel, zodat de grond echt rustig en goed op de natuurlijke vlakken kan breken. De scheuren na het woelen slempen bij regenval gemakkelijk dicht, vandaar dat woelen zonder inzaai van een groenbemester vaak maar erg tijdelijk werkt. Plantenwortels kunnen de scheuren in de grond fixeren en bovendien met het blad bovengronds de regeninslag dempen.

Voor meer informatie: www.dlvplant.nl
Publicatiedatum: