3 september in Lelystad

Biologische Velddag: Innovaties voor robuuste landbouw

Op 3 september staat de poort van proefbedrijf Broekemahoeve in Lelystad weer open voor nieuwsgierige bezoekers. Het thema dit jaar is bemesting met verbrede focus. Naast akkerbouw en vollegrond groenteteelt is er aandacht voor voedergewassen. Dus ook voor veehouders is er wat te halen in Lelystad. In het veld tonen onderzoekers hun noviteiten en resultaten.

Centraal staan de lopende onderzoeksprojecten aangevuld met vele velddemonstraties en –presentaties.

Ook dit jaar is er aandacht voor phytophthora en nieuwe resistente rassen. Gezien de problemen dit jaar, wordt het hoog tijd dat resistente rassen de gevoelige rassen gaan vervangen. De oogst van de gerooide velden met elf rassen is te beoordelen. Aanvullend hierop is ook een middel getest tegen schurft en rhizoctonia in aardappel.


Foto's van de Biologische Velddag van 2013.

Op het veld zijn meerdere eiwitgewassen te zien, met daarnaast ook nieuwe teelten als quinoa en spelt door glutenallergie. DLV Plant toont oogsttechnieken en mogelijkheden van onderzaai. Ook zaaitechnieken voor peen zijn aanwezig inclusief een proef ter bestrijding van alternaria (Agrifirm).

Vanuit het onderzoek komen steeds meer resultaten beschikbaar uit langjarige proeven, naast BASIS ook de effecten van bodemverbeteraars. In het veld worden enkele machines geplaatst waaronder woelpoten en zaaitechnieken voor NKG systemen.

Dit jaar ook aandacht voor voederteelt en meer specifiek succesvolle rode klaverteelt. Klaverteelt en gebruik van groenbemesters vormen onderdeel van de bemesting strategie. Gezien de aanscherping van de regels zowel qua gebruik van bio mest als ook fosfaat gebruiksnormen belangrijk voor de toekomst. Maar nog belangrijker is de afstemming van vruchtwisseling en maatregelen die leiden tot een weerbaar landbouwsysteem.

Biokennis Café

Om de uitwisseling tussen de bezoekers en vooral collega's te bevorderen richt Bionext het Biokennis Café in. Naast het delen van onderzoeksresultaten op de Biologische Velddag worden hier ook onderzoeksvragen opgehaald. Bionext gaat te rade over het nut en noodzaak van onderzoek. En wat zijn de meest prangende onderzoeksvragen? Wat is er nodig om de sector een stap verder te helpen?

Georganiseerd door Centrum Biologische Landbouw, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Louis Bolk Instituut, DLV-Plant en Agrifirm.
Datum: woensdag 3 september 2014
Tijd: 13:00 tot en met 18:00 uur
Locatie: Prof. Broekemahoeve, Elandweg 84, Lelystad

Voor meer informatie: Geertje Schlaman, Centrum Biologische Landbouw en
www.biologischevelddag.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven