Terwijl men in Duitsland met het verstrekken van subsidies probeert om meer telers te motiveren over te stappen op biologische landbouw, nemen in Groot-Brittanniƫ al jaren steeds meer landbouwers afscheid van de biologische productie. Uit actuele cijfers van het Britse Ministerie van Landbouw blijkt namelijk dat steeds minder dieren in het land onder de voorwaarden voor biologische landbouw worden gehouden. De productiecijfers van biologisch gevogelte, rund- en varkensvlees vertonen over de afgelopen jaren een duidelijke en continu neerwaartse tendens.Ook het akkerland waarop biologisch geteeld wordt neemt sinds jaren af. Alleen al in het afgelopen jaar nam het biologisch areaal van de verschillende veldvruchten en groentesoorten met 7,5 tot 10% af.