Zorgboerderij De Marsen biedt consumenten aan om deel te nemen in een zogenaamd CSA-systeem (Community Supported Agriculture). Met een oogstaandeel kan men een heel seizoen biologische groente kopen bij de zorgboerderij. Een oogstaandeel is beschikbaar vanaf 300 euro voor mensen van 16 jaar en ouder en voor kinderen van 6 tot 16 jaar voor 150 euro per jaar.

De Marsen wil duurzame relaties aangaan met zo'n 250 à 300 personen en gezinnen in de directe omgeving van De Marsen. Dit doel geldt voor alle facetten van de voedselproductie en het natuurbeheer, maar ook voor cultuur. Naast voedselproductie wil De Marsen samen met de gemeenschap de boerderij tot een lokaal, sociaal en cultureel centrum vormen voor educatie, ontmoeting en ontspanning.

Benno: "Ik sta voor biodiversiteit en een herwaardering van de menselijke maat. Ik zie partnerschap, de duurzame relatie met consumenten en vrijwilligers als het fundament voor alle onderdelen van zorgboerderij De Marsen." Tuinder Jouke Mellema is aan boord gestapt van het team dat de boerderij ontwikkelt. Jouke heeft de bodem van de aan de boerderij grenzende percelen onderzocht en denk dat die de kwaliteiten heeft voor gezonde gewassen.

Er is inmiddels gestart met de inschrijvingen voor oogstaandelen. Klik hier voor meer informatie.