Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Nederlandse oppervlaktewater meest vervuild van Europa

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is het slechtste van Europa. Mest- en gifgehalten liggen ver boven de Europese norm. De waterschappen roepen de (lokale) overheden en grondbeheerders op tot gifvrij groenbeheer. Verder zou het illegaal uitrijden van mest harder moeten worden aangepakt.

Europese boetes mogelijk

Het CBS bracht deze week een rapport uit met Europese meetgegevens over de vervuiling van het oppervlaktewater. De gegevens zijn van belang om te kijken welke landen wel of niet voldoen aan de Europese Kader Richtlijn water. Deze omschrijft dwingend hoeveelheid aan mest-, gif en andere schadelijke stoffen dat zich per 2027 in het oppervlaktewater binnen de EU mag bevinden. Bij overschrijding ervan kan de Europese Commissie flinke boetes opleggen.


Verbetering stagneert

Het water is weliswaar (veel) schoner dan pakweg 20 jaar geleden, maar de verbetering stagneert al enige tijd, aldus beleidsmedewerkster Marianne Mul van de Unie van Waterschappen. Vooral de aanpak van diffuse vervuiling door mest en landbouwgif blijkt lastig. Bij de helft van de meetpunten in Nederland worden te hoge concentraties van deze stoffen gemeten.

Tot 2027 nog teveel in de pijplijn

Zelfs als er vanaf nu niets meer bij zou komen, zal Nederland in 2027 niet aan normering kunnen voldoen. "Er zit nog veel van deze stoffen in de grond, dat duurt nog jaren voordat we dat in het water tegenkomen laat staan voordat we het er weer uit hebben", aldus Mul.

Status quo nog niet bereikt

Om erger te voorkomen pleiten de waterschappen al langer voor een standstill beleid, waarbij er in ieder geval geen nieuwe mest en gif bijkomt. "We zouden graag zien dat overmatig mestgebruik en het gebruik van bestrijdingsmiddelengif sterk zouden afnemen. Mede gezien het economische belang kun je van de boer niet verlangen geen mest meer uit te rijden. Maar daar waar het illegaal gebeurt kan de overheid wel harder optreden, zoals overigens ook de boerenlobby LTO-Nederland bepleit."

Ook waterschappen nog niet gifvrij

Het gebruik van gif buiten de landbouw zou aan banden gelegd kunnen worden, aldus de Unie. Overheden en andere grondbeheerders zouden bij het bestrijden van onkruid eigenlijk geen gif meer moeten gebruiken, stelt Mul. "Veel van hen doen dit al, maar een aantal spuit nog steeds flink met gif." In de Haagse politiek wordt overigens al gesproken over een mogelijk verbod. Overigens zijn de waterschappen zelf als beheerder van oevers, dijken en wegen ook nog niet allemaal gifvrij. "Maar daar wordt wel hard aan gewerkt", aldus de beleidsmedewerker van de Unie.

Begrip gevraagd

Dat Nederland het meest verontreinigde water van Europa heeft verbaast haar overigens niet. "We gebruiken onze grond nu eenmaal intensief, we zijn dichtbevolkt en we hebben een grote landbouwsector. Dat vergt veel van het watersysteem. We doen er alles aan om te voldoen aan de kaderrichtlijn, maar vragen wel begrip van Europa als het niet lukt."

Bron: Binnenlands Bestuur
Publicatiedatum: