Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven
AGF-handelaren Michiel Groenewegen en Fred Kloen geven visie

Hogere prijs voor biologisch geoorloofd?

Volgens Kai Kreuzer moet het prijsverschil tussen biologisch en conventioneel teruggedrongen worden. Alleen dan kan de biologische branche de huidige groeicijfers ook in de toekomst vast blijven houden. De journalist en kenner van de internationale biologische markt was eind oktober één van de sprekers op de persbijeenkomst over de BioFach 2014 (12 tot en met 15 februari). Hij erkent dat het verlagen van de prijs van de biologische producten niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden, maar benadrukt wel het belang hiervan. Een gemiddeld prijsverschil van 30% zou volgens Kai acceptabel zijn voor consumenten, maar in de meeste gevallen ligt het gemiddelde prijsverschil tussen de 30 en 100%.

Volgens biologische AGF-handelaren Michiel Groenewegen en Fred Kloen is het verlagen van de prijzen echter niet zozeer essentieel voor een verdere groei. Zij achten het vooral noodzakelijk om het kennisniveau van de consumenten te verhogen. Wanneer de consument weet waarom er aan een bio-product een duurder prijskaartje hangt, zal deze eerder bereid zijn om hier meer voor te betalen.
 
Michiel Groenewegen – 2 Organics
Volgens Michiel Groenewegen van 2 Organics in Maasdijk is het prijsverschil tussen biologisch en conventioneel terug te leiden naar de hogere kosten en de lagere opbrengsten voor de teler. "Wij ervaren dat dit prijsverschil ongeveer rond de 20% ligt, al naar gelang het gewas of product", aldus Michiel, die zich afvraagt waarom er voor de biologische telers weinig of geen hulp van de overheid is. "Er wordt ook hulp geboden aan de boeren met melkveehouderijen et cetera. Op deze manier creëer je geen eerlijke kansen." Hij benadrukt dat het vergroten van het bewustzijn waarom er voor biologisch wordt gekozen van essentieel belang is. "Immers: wat voor wereld willen we voor onze kinderen en kleinkinderen achterlaten?"

Informeer over verschillen in teelt

Michiel geeft aan dat het belangrijk is om de consument meer te informeren over de verschillen in teelt. Zo vertelt hij dat er bij biologische gewassen vrijwel geen monoculturen zijn. En door de grote gewassendiversiteit wordt de bodem niet uitgeput. "Ook worden er minder chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt waardoor er een grotere kans is op een mindere opbrengst door gewasbeschadiging. Er kleeft dus een hoger risico aan deze manier van telen. Een wereld met alleen maar biologische teelt is ook geen oplossing, maar het zou wel een verschil maken."

Michiel denk dat consumenten bereid zal zijn om meer voor biologisch te betalen wanneer zij op de hoogte zijn van de nadelen die kleven aan de conventionele teelt: "Het is bewezen dat monoculturen de bodem beschadigen en uitputten. De bodem wordt 'leeggehaald' met conventionele teelt. Het gewas wordt steeds minder sterk omdat er te weinig voedingsstoffen in de bodem zitten en zijn steeds meer vatbaar voor ziekten. Het resultaat is dat er meer wordt gespoten. Uiteindelijk worden deze ziekten resistent voor de middelen, waardoor er weer meer wordt gespoten. In deze vicieuze cirkel zal het uiteindelijke resultaat zijn dat er meer en meer wordt gespoten, en men dan steeds verder zal gaan met genetisch manipuleren van de planten met alle gevolgen van dien. Er komt steeds meer vervuiling van grondwater, gevaar voor de gezondheid, vooral die van onze kinderen en kleinkinderen. Dit beseft de consument nog niet als ze moeten kiezen voor biologisch of conventioneel. In de supermarkt is alleen de prijs belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het ook over de kwaliteit van de volle grond, het grondwater, de kwaliteit van de lucht enzovoorts. Met de groei van dit besef is het veel makkelijker voor de consument om iets meer te betalen voor biologisch. Conventioneel zoals het nu gaat is dan geen optie meer, uiteindelijk zal dit fout gaan."

Zelf is Michiel zich langzaamaan steeds bewuster is geworden van de voordelen van biologisch: "In vergelijking met toen ik begon sta ik er heel anders in. Dit heeft alles te maken met het feit dat ik meer weet over de verschillen tussen conventioneel en biologisch. Het is voor mij nu essentieel geworden om biologisch te kopen en verkopen, maar vooral ook een duidelijk signaal te geven naar mijn kinderen en mijn omgeving."

Voor meer informatie: [email protected], www.2organics.nl

Fred Kloen – OTC-Holland:
Fred Kloen onderschrijft dat de groei van de biologische markt voor een deel bepaald wordt door het verschil in prijs tussen biologisch en conventioneel. Toch wordt volgens hem de groei voornamelijk bepaald door een stijgend bewustzijn en de toenemende kennis over voeding bij de consument: "Het is te gemakkelijk om te stellen dat een prijsverschil tussen 25 en 30% maximaal is. Het is namelijk sterk productafhankelijk of dit al dan niet mogelijk is." Daarnaast zijn verschillen in prijs volgens Fred even natuurlijk als het product zelf. "Om maar te zwijgen over de discussie of de retailprijzen voor conventionele groenten en fruit representatief zijn voor een langetermijn verdienmodel voor de producent. Productiekosten tussen biologisch en conventioneel zijn evident. Er zijn producties waarbij die verschillen verwaarloosbaar zijn, maar er zijn ook producties waarbij de kostprijs meer dan factor 2 bedraagt." Fred geeft aan dat binnen de biologische sector het besef aanwezig is dat wanneer de prijsverschillen klein zijn de verkoop gestimuleerd zal worden. "Tegelijkertijd is de sector met handen en voeten gebonden aan teelttechnische mogelijkheden en onmogelijkheden die hiervoor zeer bepalend zijn. Bij het vermarkten van biologische producten ligt de focus op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. De kostprijs is leidend, de gewenste retailprijs is hieraan ondergeschikt. Bij conventionele producten worden deze twee elementen nogal eens verwisseld. Dit verklaart de soms te grote prijsverschillen, hetgeen voor de consument veelal lastig te begrijpen is."

Kennisniveau consumenten verhogen

Volgens Fred is het vooral belangrijk om het kennisniveau van de consument te verhogen. "Wanneer de consument snapt waarom er aan een biologisch product een duurder prijskaartje hangt, zal dit wellicht zorgen voor meer acceptatie en indirect groei." Naar zijn mening zullen subsidies, kosteloos omschakelen en ga zo maar door op lange termijn niet bijdragen aan een kostprijsverlaging: "De sector moet zich richten op bewustwording van de consument enerzijds en het verbeteren van biologische teelttechnieken anderzijds."

Voor meer informatie: [email protected], www.otcholland.com

Dit artikel is verschenen in Primeur (www.agfprimeur.nl).