Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

Meld je nu aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en blijf up-to-date met al het laatste nieuws!

Abonneren Ik ben al ingeschreven

Organicseeds.nl pleit nogmaals voor 'Level Playing Field' in biologisch uitgangsmateriaal

Sinds het artikel in 'Het Financiƫle Dagblad' van 19 augustus 2013 getiteld 'EU-landen maken potje van regels voor biologische boeren' verscheen, waarin vanuit het Nederlandse bedrijven netwerk Organicseeds.nl werd gewezen op de grote maar nog onbenutte economische kansen voor de Nederlandse bedrijven in de sector uitgangsmateriaal, hebben diverse Nederlandse land- en tuinbouw vakbladen hier positieve aandacht aan besteed: 'Primeur' (het vakblad voor de AGF-handel) deed dat bijvoorbeeld in het nummer van september 2013, 'Groenten & Fruit' in dat van 17 oktober 2013 en 'Biofood' (een uitgave van Bionext) in het nummer van oktober - november 2013.

In al deze vakbladen is te lezen dat het gebruik van biologisch zaad alleen in Nederland goed geregeld is en dat de andere EU-lidstaten het daarmee nog niet zo nauw nemen. Dit laatste schaadt volgens Organicseeds.nl de ontwikkeling van onze veredelingsbedrijven en het Nederlands perspectief om wereldmarktleider op het gebied van biologisch uitgangsmateriaal te worden.De deelnemers aan Organicseeds.nl pleiten al sinds januari 2010 voor een Level Playing Field in Europa wat betreft het verplichte gebruik van biologisch uitgangsmateriaal voor de biologische teelten. Ook de biologische boeren in Nederland zijn gebaat bij een gelijk speelveld, want er kunnen dan meer rassen worden ontwikkeld die geschikt zijn voor de biologische teelt. En door het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal, waarin Nederland voorop loopt, zijn zij met hun producten nu al jaren duurder uit dan collega's in de andere EU-lidstaten. Dat schaadt hun marktpositie. En dat terwijl de markt voor biologische producten in Europa en wereldwijd jaarlijks met meer dan 10% groeit, ook in crisistijd!

Daarom past nogmaals een dringende oproep aan het Nederlandse kabinet om er op EU-niveau voor te zorgen, dat de regels voor het verplicht gebruik van biologisch uitgangsmateriaal beter worden toegepast en dat die in alle EU-lidstaten worden gehandhaafd.

Nederland is al jaren de tweede wereldexporteur - na de VS- van agrarische producten. Op het gebied van pootaardappelen is Nederland zelfs al heel lang wereldmarktleider. Ook in uitgangsmateriaal voor andere voedingsgewassen en voor siergewassen staat Nederland hoog aangeschreven in de wereld.

In de afgelopen ruim 15 jaar heeft Nederland ook de groei ingezet in de veredeling, vermeerdering en afzet van uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten van voedings- en siergewassen en groenbemestingsgewassen.

Was het aantal kweek- en handelsbedrijven in Nederland vijftien jaar geleden nog op een hand te tellen, tegenwoordig zijn in ons land ruim 20 grotere en kleinere kweek- en handelsbedrijven actief, die hoogwaardig uitgangsmateriaal voor de biologische plantaardige teelten op de markt brengen. Ongeveer de helft daarvan neemt deel aan Organicseeds.nl, een bedrijvennetwerk van prominente kweek- en handelsbedrijven in Nederland. In het kader van dit netwerk worden projecten ontwikkeld, uitgevoerd of ondersteund voor een optimale afstemming van vraag en aanbod van biologisch uitgangsmateriaal.

Het merendeel van die ruim 20 kweek- en handelsbedrijven bedient de biologische markt nog vanuit het gangbare veredelingsprogramma. Want het opzetten van een nieuw veredelingsprogramma vraagt veel tijd en investeringen. Een enkel kleiner bedrijf werkte altijd al geheel met een biologisch veredelingsprogramma en heeft dat uitgebreid. Enkele grotere kweek- en handelsbedrijven hebben naast het gangbare veredelingsprogramma een programma voor de biologische markt. Want het areaal biologische land- en tuinbouw heeft inmiddels een flinke groei doorgemaakt. In de EU is nu al 3% van het areaal cultuurgrond bestemd voor biologische landbouw. In 2012 kwam het totale areaal biologisch zowel in Frankrijk als in Duitsland boven de een miljoen hectare. Beide buurlanden en ook Vlaanderen zetten dan ook flink in op biologische landbouw. Het blijkt bovendien bepaald geen eendagsvlinder.

Het areaal biologische land- en tuinbouw groeit jaarlijks in Europa en wereldwijd met ruim 7% en de consumptieve bestedingen aan biologische producten zelfs structureel met ruim 10% per jaar. Nederlandse ondernemers staan bij wijze van spreken klaar om in dit gat in de markt te springen. Technisch gezien kan dat sowieso, want we hebben veel goede kwekers met veel praktische kennis en ervaring en we hebben goed onderzoek en advies en goed geoutilleerde kweek- en handelsbedrijven die al vele jaren goed op de wereldkaart staan. Dat kunnen we allemaal nog veel
meer en beter benutten dan we nu doen.

Voor meer informatie: www.organicseeds.nl
Publicatiedatum: